Disclaimer e-mailberichten

Aan de inhoud en bijlage(n) van onze e-mailberichten kunnen, tenzij uitdrukkelijk vermeld, geen rechten worden ontleend. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de beoogde ontvanger van het e-mail bericht bent, is openbaarmaking, reproductie, verspreiding of gebruik van dit bericht niet toegestaan. Wij verzoeken u dan vriendelijk om de verzender hier via een reply van op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen zonder het te kopiëren of te openen.