Questionnaires

Our software tool NETQ ROM makes the online filling-in of questionnaires by professionals, patients and family members easy and intuitive. The following questionnaires are readily available in our library. NETQ Healthcare communicates with SBG and the Dutch Institute of Psychologists (NIP) on a regular basis to keep our library up to date. Recommended questionnaires for SBG are marked with a *.

Can’t find your required questionnaire? Not to worry. We have experts on board who will readily build your questionnaire for you or assist you in building it yourself.

Afkorting Naam Auteur Categorie Omschrijving Kosten
ZRM Zelfredzaamheid-Matrix GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam Overig De ZRM is een instrument om de zelfredzaamheid van de individuele cliënt in kaart te brengen. Gratis
ZBVK - Nu Zelf-beoordelings Vragenlijst voor Kinderen - Versie nu Pearson Klachten De Zelf-Beoordelings-Vragenlijst voor Kinderen (ZBV-K) is een meetinstrument bedoeld om angst bij kinderen van 8 tot 15 jaar te meten. Het bestaat uit twee afzonderlijke zelf-beoordelingsvragenlijsten, waarmee twee vormen van angst gemeten kunnen worden, namelijk toestandsangst en angstdispositie. € 1,12 per afname
ZBVK - Algemeen Zelf-beoordelings Vragenlijst voor Kinderen - Versie algemeen Pearson Klachten De Zelf-Beoordelings-Vragenlijst voor Kinderen (ZBV-K) is een meetinstrument bedoeld om angst bij kinderen van 8 tot 15 jaar te meten. Het bestaat uit twee afzonderlijke zelf-beoordelingsvragenlijsten, waarmee twee vormen van angst gemeten kunnen worden, namelijk toestandsangst en angstdispositie. € 1,22 per afname
ZBV - DY-2 Zelf-beoordelings Vragenlijst Pearson Klachten De ZBV is ontwikkeld als meetinstrument voor het onderzoek van angst bij normale adolescenten en volwassenen. Het instrument is bedoeld om twee onderscheiden vormen van angst te meten, namelijk toestandsangst en angstdispositie. € 1,37 per afname
ZBV - DY-1 Zelf-beoordelings Vragenlijst Pearson Klachten De ZBV is ontwikkeld als meetinstrument voor het onderzoek van angst bij normale adolescenten en volwassenen. Het instrument is bedoeld om twee onderscheiden vormen van angst te meten, namelijk toestandsangst en angstdispositie. € 1,37 per afname
YSR (11-18) Youth Self Report 11-18 ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) Gedrag / Symptomen Met de YSR kan de visie van de jongere zelf op het eigen probleemgedrag en de eigen vaardigheden in kaart worden gebracht. € 1,30 per afname
WHOQoL World Health Organisation Quality of Life World Health Organization Kwaliteit van leven De WHOQoL beoordeelt de perceptie van individuen en hun positie in het leven in de context van de cultuur en waardesystemen waarin zij leven en in relatie tot hun doelen, verwachtingen, standaarden en zorgen. Gratis
VISK Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen Boom Gedrag / Symptomen De VISK is ontwikkeld om sociaal probleemgedrag van kinderen met (mildere) varianten van pervasieve ontwikkelingsstoornissen te omschrijven. € 2,89 per afname
VFO Vragenlijst Fundamentele Onthechting Bohn Stafleu van Loghum (BSL) Gedrag / Symptomen Het doel van de VFO is het bepalen in hoeverre kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar gedragingen vertonen die duiden op een fundamenteel gebrek aan sociale en emotionele binding. € 3,26 per afname
UCL Utrechtse Coping Lijst Pearson Coping De UCL kan worden ingezet om te bepalen hoe iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen. € 1,37 per afname
UBOS-L Utrechtse Burnout Schaal - Leraren Pearson Klachten De UBOS meet de mate van burnout en is in staat om werknemers met burnoutklachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van diegenen met andere psychiatrische klachten. € 1,60 per afname
UBOS-C Utrechtse Burnout Schaal - Cliënten Pearson Klachten De UBOS meet de mate van burnout en is in staat om werknemers met burnoutklachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van diegenen met andere psychiatrische klachten. € 1,60 per afname
UBOS-A Utrechtse Burnout Schaal - Algemeen Pearson Klachten De UBOS meet de mate van burnout en is in staat om werknemers met burnoutklachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van diegenen met andere psychiatrische klachten. € 1,60 per afname
TRF/6-18 Teacher's Report Form ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment Gedrag / Symptomen De TRF is de door de leerkracht of leidster in te vullen versie van de CBCL. De vragenlijst moet inzicht geven in het gedrag van het kind of de jongere zoals dat door de leerkracht of de leidster wordt ervaren. € 1,30 per afname
SQ-48 Symptom Questionnaire LUMC Afdeling Psychiatrie Klachten Klachten en Symptomen. De Symptom Questionnaire meet algemene psychopathologie (angst, depressie, somatische klachten, sociale fobie, agorafobie, agressie, cognitieve klachten). Daarnaast desgewenst tevens functioneren: werk en vitaliteit. Gratis
SPSY OV12-18 Screeningsinstrument Psychische stoornissen - Ouderversie 12-18 jarigen Trimbos-instituut Gedrag / Symptomen Klachten en Symptomen. De vragenlijst bestaat uit de SDQ en additionele vragen gericht op eetstoornissen, zelfdestructief gedrag en psychotische kenmerken. In het geval jongeren (12-18) wordt tevens gevraagd naar alcohol- en drugsgebruik. Gratis
SPSY OV4-11 Screeningsinstrument Psychische stoornissen - Ouderversie 4-11 jarigen Trimbos-instituut Gedrag / Symptomen Klachten en Symptomen. De vragenlijst bestaat uit de SDQ en additionele vragen gericht op eetstoornissen, zelfdestructief gedrag en psychotische kenmerken. Gratis
SPSY JV12-18 Screeningsinstrument Psychische stoornissen - Jongerenversie 12-18 jarigen Trimbos-instituut Gedrag / Symptomen Klachten en Symptomen. De vragenlijst bestaat uit de SDQ en additionele vragen gericht op eetstoornissen, zelfdestructief gedrag en psychotische kenmerken. In het geval jongeren (12-18) wordt tevens gevraagd naar alcohol- en drugsgebruik. Gratis
SIPP-SF Severity Indices of Personality Problems - Short Form De Viersprong Persoonlijkheid De SIPP-SF is de verkorte vorm van de SIPP-118 en is bedoeld voor onderzoeksdoeleinden. De vragenlijst is erop gericht om de ernst van de generieke en veranderlijke componenten van persoonlijkheidsstoornissen te meten. Gratis
SIPP-118 Severity Indices of Personality Problems De Viersprong Persoonlijkheid De SIPP-118 is een zelfrapportage lijst. De vragenlijst is erop gericht om de ernst van de generieke en veranderlijke componenten van persoonlijkheidsstoornissen te meten. Gratis
SIG Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag Pearson Gedrag / Symptomen De SIG heeft als doel de spanning die een bepaalde situatie bij een persoon oproept te meten, om vervolgens te meten hoe vaak zo'n situatie zich voordoet. € 4,27 per afname
SEV Sociaal-Emotionele Vragenlijst Bohn Stafleu van Loghum (BSL) Gedrag / Symptomen Met de SEV kan aan de hand van gedragsbeoordelingen van ouders en leerkrachten worden bepaald in hoeverre kinderen en jongeren gedrags- en ontwikkelingsproblemen ervaren op sociaal- en emotioneel gebied. € 6,20 per afname
SDQ ouders 4-16 jarigen Strenghts and Difficulties Questionnaire Goodman Gedrag / Symptomen De SDQ is een korte screeningslijst die de psychische problematiek en vaardigheden bij kinderen meet. € 0,50 per afname
SDQ leerkrachten 4-16 jarigen Strenghts and Difficulties Questionnaire Goodman Gedrag / Symptomen De SDQ is een korte screeningslijst die de psychische problematiek en vaardigheden bij kinderen meet. € 0,50 per afname
SDQ jongeren 11- 17 jaar Strenghts and Difficulties Questionnaire Goodman Gedrag / Symptomen De SDQ is een korte screeningslijst die de psychische problematiek en vaardigheden bij kinderen meet. € 0,50 per afname
SCQ Levensloop Vragenlijst Sociale Communicatie SIG Autisme De SCQ screent op symptomen geassiceerd met autisme spectrum stoornis (ASS). € 1,10 per afname
SCQ Huidige toestand Vragenlijst Sociale Communicatie SIG Autisme De SCQ screent op symptomen geassiceerd met autisme spectrum stoornis (ASS). € 1,10 per afname
SCL-90 Symptom Checklist Pearson Klachten De SCL-90 is een zelfbeoordelingsschaal die lichamelijke en psychische klachten meet voor het screenen van psychopathologie. € 2,59 per cliënt
SAS-K Sociale Angstschaal voor Kinderen Pearson Klachten De Sociale AngstSchaal voor Kinderen is een zelfrapportage vragenlijst waarmee de mate van sociale angst bij een kind vastgesteld kan worden. € 1,88 per afname
RAND-36 v1.0 RAND 36-Item Health Survey versie 1.0 RAND Health (EN), UMCG /SHARE (NL) Kwaliteit van leven De RAND-36 is een verkorte versie van de RAND Health Insurance Study Questionnaire. De RAND-36 wordt gebruikt voor het meten van ervaren gezondheid of gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Gratis
QoC Quality of Care Delespaul, Bak, & van Os Cliënttevredenheid De lijst beoordeelt de tevredenheid over de professionele door middel van een 7-puntsschaal. Gratis
QIDS-SR NL Quick Inventory of Depressive Symptomatology Nederlandse vertaling: Altrecht GGZ Klachten De QIDS-SR is de verkorte versie van de IDS-SR. De lijst kan worden gebruikt voor het screenen van depressie. Gratis
PMT-K Prestatie Motivatie Test voor Kinderen Pearson Persoonlijkheid De Prestatie Motivatie Test voor kinderen is een vragenlijst gericht op het vaststellen van prestatiemotief, positieve en negatieve faalangst en sociale wenselijkheid. € 4,44 per afname
OQ-45 Outcome Questionnaire OQ Measures Klachten Klachten en Symptomen. De OQ-45 wordt gebruikt voor het meten van lichamelijke klachten en algemeen functioneren. € 0,95 per cliënt per jaar
OKIV-R V Ouder-Kind Interactie Vragenlijst- Revised Bohn Stafleu van Loghum (BSL) Relatie De OKIV-R is een vragenlijst waarmee de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart gebracht kunnen worden. De vragenlijst kan worden ingezet wanneer er sprake is van psychologische problemen bij het kind of de ouder om zo de relaties binnen het gezin in kaart te brengen. € 3,26 per afname
OKIV-R O Ouder-Kind Interactie Vragenlijst- Revised Bohn Stafleu van Loghum (BSL) Relatie De OKIV-R is een vragenlijst waarmee de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart gebracht kunnen worden. De vragenlijst kan worden ingezet wanneer er sprake is van psychologische problemen bij het kind of de ouder om zo de relaties binnen het gezin in kaart te brengen. € 3,26 per afname
OKIV-R M Ouder-Kind Interactie Vragenlijst- Revised Bohn Stafleu van Loghum (BSL) Relatie De OKIV-R is een vragenlijst waarmee de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart gebracht kunnen worden. De vragenlijst kan worden ingezet wanneer er sprake is van psychologische problemen bij het kind of de ouder om zo de relaties binnen het gezin in kaart te brengen. € 3,26 per afname
OBVL OpvoedingsBelasting VragenLijst Praktikon Kinderen en Jeugd Ouderlijke stress. De OBVL is een vragenlijst voor ouders waarmee de opvoedingsbelasting kan worden gemeten. € 1,33 per afname
NVE Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag Hogrefe Eetstoornissen De NVE kan worden ingezet bij het vaststellen van specifieke typen eetproblemen, zodat de juiste behandelingsstrategie kan worden bepaald. Inzicht verkrijgen in de oorzaken van overeten en zo een bijdrage leveren aan de individuele diagnostiek. Vraag uitgever
NPV-J-2 Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Boom Persoonlijkheid De NPV-J-2 is bedoeld voor kinderen en jongeren. Het meet enkele hoofddimensies van persoonlijkheid om op grond daarvan het gedrag van mensen te voorspellen. De NPV-J-2 is te gebruiken voor het meten van persoonlijkheid in de ggz en het onderwijs. € 4,94 per afname
NPV-2R Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Boom Persoonlijkheid De NPV-2 meet enkele hoofddimensies van de persoonlijkheid, om op grond daarvan het gedrag van mensen te voorspellen. De test is te gebruiken voor het meten van persoonlijkheid in de ggz, het onderwijs en HRM. € 4,47 per afname
NPST Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering Test Pearson Persoonlijkheid De NPST is een persoonlijkheidsvragenlijst waarmee drie persoonlijkheidsaspecten worden gemeten: Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering. € 2,61 per afname
NOSIK Nijmeegse Ouderlijke Stress Index - verkort Pearson Overig De NOSIK is een screeningsinstrument waarmee de stressbeleving van ouders in de opvoeding van een kind in kaart kan worden gebracht. € 1,14 per afname
MATE 2.1 Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie Schippers, G.M., Broekman, T.G., & Buchholz, A. (2007) Verslaving De MATE is ontwikkeld voor het vaststellen van patiëntkenmerken bij verslaving. Gratis
MATE1: Middelengebruik MATE-1 Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie Schippers, G.M., Broekman, T.G., & Buchholz, A. (2007) Verslaving De MATE Module 1 Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie meet het gebruik van middelen over de afgelopen 30 dagen en het hele leven. Het gebruik wordt gemeten in aantal dagen, jaren en de hoeveelheid op een kenmerkende gebruiksdag. Gratis
MANSA-16 Manchester Short Assessment of Quality of Life Stefan Priebe, Peter Huxley, Susan Knight, Sherrill Evans (1999). Nederlandse vertaling: Afdeling Sociale Psychiatrie, Disciplinegroep Psychiatrieksuniversiteit Groningen (2002) (Wiersma) Kwaliteit van leven De MANSA is een multidimensionale vragenlijst ontwikkeld met het doel de kwaliteit van het leven vast te stellen. Gratis
MANSA-12-vn Manchester Short Assessment of Quality of Life (Versie van Nieuwenhuizen) Van Nieuwenhuizen Kwaliteit van leven De MANSA is een multidimensionale vragenlijst ontwikkeld met het doel de kwaliteit van het leven vast te stellen. In de MANSA-12vn zijn 4 items over veiligheid en vriendschap achterwege gelaten. Gratis
LQOL Limburg Quality of Life Maastrichtse Zorgmonitor Van Os, Delespaul Kwaliteit van leven Kwaliteit van leven Gratis
LOT-R Life Orientation Test-Revised Schreier, et al. (J Pers Soc Psychol 1994;67:1063-78) Overig De LOT-R is ontwikkeld om individuele verschillen in algemene optimisme versus pessimisme beoordelen. Gratis
KKL Korte Klachten Lijst Bohn Stafleu van Loghum (BSL) Klachten De KKL is een zelfrapportage vragenlijst die een indicatie geeft voor de mate van iemands psychisch welbevinden. € 1,20 per afname
Kidscreen27 - ouder Kidscreen27 - ouder Kidscreengroep, University Medical Center Hamburg-Eppendorf Klachten De Kidscreen 27 meet de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren. De vragenlijst is ontwikkeld als een kortere versie van de Kidscreen-52 met een minimum aan informatieverlies en met goede psychometrische eigenschappen. Op aanvraag
Kidscreen 27 - kind Kidscreen 27 - kind Kidscreengroep, University Medical Center Hamburg-Eppendorf Klachten De Kidscreen 27 meet de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren. De vragenlijst is ontwikkeld als een kortere versie van de Kidscreen-52 met een minimum aan informatieverlies en met goede psychometrische eigenschappen. Op aanvraag
IDS-SR Inventory of Depressive Symptomatology Altrecht GGZ Klachten De IDS-SR is een zelfrapportage lijst en kan worden gebruikt voor het screenen van depressie. Gratis
HRSD-17 Hamilton Rating Scale for Depression VUB-Press, Brussel Klachten De HRSD-17 is een vragenlijst die gebruikt wordt om een indicatie van depressie te verstrekken. Het kan diensen als een leidraad om het herstel te evalueren. Gratis
HoNOS Ca Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents Royal College of Psychiatrists (1996). Vertaling: Staring, Hofman & Mulder (2003) Klachten De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van kinderen en adolescenten met een ernstige psychische aandoening te meten. Gratis
HoNOS 65+ Health of the Nation Outcome Scales 65+ Vertaling: Tonnie Staring, Jolanda Stobbe & Niels Mulder (2003) Klachten De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van ouderen met een ernstige psychische aandoening te meten. Gratis
HoNOS-12 Health of the Nation Outcome Scales - oud Royal College of Psychiatrists (1996). Vertaling: Niels Mulder, Jacques Loos, André Wierdsma en Hilde Poodt (2001) Klachten De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van mensen met een ernstige psychische aandoening te meten. Gratis
HoNOS-12 Health of the Nation Outcome Scales - nieuw Royal College of Psychiatrists (1996). Vertaling: Niels Mulder, Jacques Loos, André Wierdsma en Hilde Poodt (2001) Klachten De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van mensen met een ernstige psychische aandoening te meten. Gratis
HoNOS+Addendum Health of the Nation Outcome Scales +Addendum Royal College of Psychiatrists (1996). Vertaling: Niels Mulder, Jacques Loos, André Wierdsma en Hilde Poodt (2001) Klachten De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van mensen met een ernstige psychische aandoening te meten. Gratis
HADS Hospital Anxiety and Depression Scale GL-Assessments Klachten De HADS wordt gebruikt om de niveaus van angst en depressie die de patiënt in een ziekenhuis setting ervaart te bepalen. £0,55 per afname
GVL Gezinsvragenlijst Bohn Stafleu van Loghum (BSL) Relatie Met de GVL kan de kwaliteit van de gezins- en opvoedingsomstandigheden bepaald worden. De GVL geeft aan waar het gezin mogelijk tekort schiet, wat de risico's zijn op problematisch gedrag bij een kind en wat de mogelijke oorzaken zijn van problemen. € 3,26 per afname
GKS-II Gezinsklimaatschaal Pearson Relatie De GKS-II geeft inzicht in de wijze waarop de leden van een gezin het gezinsklimaat beleven. € 1,65 per afname
GGZ-T GGZ-thermometer (volwassenen) Trimbos Instituut en GGZ Nederland Cliënttevredenheid De GGZ-T geeft een indruk hoe de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door de cliënt wordt ervaren. Gratis
GDS-15 Geriatic Depression Scale (15 items) Sheikh & Yesavage (1986) Klachten De GDS is een zelfrapportage lijst die gebruikt wordt om depressie te identificeren in de ouderenzorg. Gratis
GDS* Global Deterioration Scale Reisberg (1983) Overig Het instrument wordt gebruikt door zorgverleners om de progressie van de ziekte van Alzheimer te meten. Gratis
GAF Global Assessment of Functioning Scale Overig GAF-score is een maat waarmee het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van een persoon wordt aangeduid in de vorm van een score tussen 0 en 100. Gratis
EQ-5D EuroQol Five Dimensional Questionnaire EuroQol Group Kwaliteit van Leven Meet de score op vijf gezondheidsniveaus (mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak en angst/depressie). Gratis
EDIZ Ervaren Druk door Informele Zorg Pot, A.M., van Dyck, R., en D.J.H. Deeg Overig De EDIZ is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst om de belasting van mantelzorgers van mensen met dementie te meten. Gratis
EDI(-II) Inventarisatie van eetstoornissymptomen (Eating Disorder Inventory) Hogrefe Eetstoornissen De EDI-II is een zelfrapportagelijst waarmee symptomen van eetstoornissen in kaart kunnen worden gebracht. Vraag uitgever
DASS21 Depression Anxiety Stress Scale-21 (MATE-10) Lovibond & Lovibond, NLse vertaling door Dr. Edwin de Beurs Klachten / Verslaving De DASS21 is een verkorte versie van de DASS42. De lijst meet klachten van stemmingstoornis, angststoornis en stress, zoals dat bijvoorbeeld bij een aanpassingsstoornis (burnout) kan spelen. Gratis
DAPP Screening (DAPP-SF) Dimensionele assessment van persoonlijkheidspathologie inclusief screeningsversie (Dimensional Assessment of Personality Pathology - Short Form) Hogrefe Persoonlijkheid De DAPP-screening wordt gebruikt om persoonlijkheidsstoornissen in kaart te brengen. Vraag uitgever
CQ-index CQ-index voor Kort ambulante GGZ - verkorte versie (CQi) SiRM Cliënttevredenheid De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kortdurende ambulante GGZ is bedoeld om de kwaliteit van de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te meten vanuit het perspectief van de cliënt. Gratis
CGI Clinical Global Impression Scale Nederlandse vertaling: AZG Groningen/ Nolen, W.A. Overig De CGI kan worden gebruikt voor het bijhouden van de vooruitgang van de cliënt en de respons op de behandeling. Gratis
CFQ Cognitive Failure Questionnaire D.E. Broadbent (1982) Nederlandse versie door H. Merkelbach (1996), Ponds (1998) Overig De CFQ is een zelfrapportage instrument die werd ontworpen om mentale achteruitgang te beoordelen. Gratis
CBSK Competentie Belevingsschaal voor Kinderen Pearson Gedrag / Emotie De CBSK is bedoeld om bij kinderen van acht tot twaalf jaar vast te stellen hoe zij hun eigen vaardigheden op een aantal belangrijke levensgebieden inschatten en hoe zij hun globaal gevoel van eigenwaarde beoordelen. € 2,01 per afname
CBSA Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten Pearson Gedrag / Emotie Met de Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten kan op gestandaardiseerde wijze een indruk worden verkregen van zowel de competenties van jongeren op zes specifieke gebieden als van het globaal gevoel van eigenwaarde zoals beoordeeld door de adolescent zelf. € 2,01 per afname
CBCL/ 6-18 Child Behavior Checklist (6-18jr) ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) Gedrag / Symptomen De CBCL/6-18 is een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden of volwassen die een kind goed kennen vragen kunnen beantwoorden over vaardigheden en gedrag van een kind. € 1,30 per afname
CBCL/1,5-5 Child Behavior Checklist (1,5-5jr) ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) Gedrag / Symptomen De CBCL/1,5-5 is een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden of volwassen die een kind goed kennen vragen kunnen beantwoorden over gedrag en moeilijkheden van een kind. € 1,30 per afname
CAN Camberwell Assessment of Needs PriSM (M. Phelan, M. Slade, G. Dunn, F. Holloway, G. Strathdee, G. Thornicroft en T. Wykes). Vertaling: Disciplinegroep Psychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen ism Vakgroep Psychiatrie, Universiteit van Amsterdam Overig De CAN is een instrument die de behoeften van mensen met psychische problemen in kaart brengt. € 0,05 per afname
C-TRF Caregiver-Teacher’s Report Form ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) Gedrag / Symptomen De C-TRF is de door de leerkracht of leidster in te vullen versie van de CBCL. De vragenlijst moet inzicht geven in het gedrag van het kind of de jongere zoals dat door de leerkracht of de leidster wordt ervaren. € 1,30 per afname
BSI Brief Symptom Inventory (verkorte versie van de SCL-90-R) Pearson Klachten / Verslaving De BSI is een multidimensionale klachtenlijst en scoring voor psychische en / of lichamelijk symptomen. € 1,32 per cliënt per jaar
BPRS-E Brief Psychiatric Rating Scale Verkorte versie Nederlandse versie: AMC, Amsterdam, P. Dingemans Klachten De BPRS-E is een verkorte versie van de BPRS en meet de klachten en symptomen bij volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Gratis
BPRS Brief Psychiatric Rating Scale Nederlandse versie: AMC, Amsterdam, P. Dingemans Klachten De BPRS meet de klachten en symptomen bij volwassenen met ernstige psychiatrische aandoegingen Gratis
BDI-II-NL Beck Depression Inventory-Second Edition Pearson Klachten De BDI-II is een korte zelfrapportagevragenlijst voor het meten van de ernst van depressie bij volwassenen en adolescenten. € 2,10 per afname
BDHI-D Buss-Durke Hostility Inventory Dutch Bohn Stafleu van Loghum (BSL) Gedrag De BDHI is een zelfrapportage-instrument voor het vaststellen van iemands hostiliteit en neiging tot agressief gedrag. € 3,26 per afname
AVL ADHD vragenlijst Bohn Stafleu van Loghum (BSL) Gedrag / Symptomen De AVL is een instrument voor het vaststellen van gedragssymptomen van ADHD bij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Vervolgens kan in kaart worden gebracht in welke mate aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit daarbij een rol spelen. € 3,26 per afname
4DKL VierDimensionale KlachtenLijst Berend Terluin Klachten De 4DKL wordt gebruikt om psychische klachten bij cliënten in kaart te brengen. Het geeft inzicht in de klacht op basis van vier dimensies: distress, depressie, angst en somatisatie. € 0,10 per afname
HKT-R Historische, Klinische en Toekomstige - Revisie Marinus Spreen, Eddy Brand, Paul Ter Horst & Stefan Bogaerts Forensische screening Deze HKT-R is een risicotaxatie-instrument voor klinisch opgenomen forensische patiënten. Gratis
CQi-GGZ-VZ-AMB CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Ambulant Stichting Benchmark GGZ Cliënttevredenheid Deze CQi meet ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheids of verslavingszorg. Gratis
CQi-GGZ-VZ-KL CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Klinisch Stichting Benchmark GGZ Cliënttevredenheid Deze CQi meet ervaringen met de klinische geestelijke gezondheids of verslavingszorg. Gratis
NRV Nederlandse Relatie Vragenlijst Pearson Relaties De NRV meet vijf belangrijke aspecten van intieme relaties; de totaal score zegt iets over de relatiekwaliteit. € 2,24 per afname
PMT Prestatie Motivatie Test Pearson Persoonlijkheid De PMT meet drie persoonlijkheidskenmerken die grotendeels bepalend zijn voor de productiviteit en de houding ten opzichte van werk. Vraag uitgever
SRS-2 Screeningslijst voor Autismespectrumstoornissen Hogrefe Persoonlijkheid De Nederlandstalige bewerking van de SRS-2 brengt bij kinderen (4 tot 18 jaar) de ernst van sociale beperkingen in kaart die gepaard gaan met autismespectrumstoornissen. Vraag uitgever
SRS-A Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen Hogrefe Screening De SRS-A is een vragenlijst gericht op de verschillende dimensies van interpersoonlijk gedrag, communicatie en repetitief/stereotiep gedrag die kenmerkend zijn voor autismespectrumstoornissen. Vraag uitgever
HoNOS for Health of the Nation Outcome Scales - forensisch Dr. Sjoerd Sytema, UMCG, UCP, RGOc, Groningen Forensisch De HoNOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van mensen met een ernstige psychische aandoening te meten. Gratis
ADP-IV Assessment of Personality Diagnostic Questionnaire DSM-IV versie Alexianen Zorggroep Tienen Persoonlijkheid De ADP-IV is een vragenlijst voor een therapeutisch georiënteerde diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. Gratis
VGFO Vragenlijst voor Gezinsfunctioneren voor Ouders Praktikon Diagnostiek De VGFO is een door ouders in te vullen vragenlijst om problemen binnen het gezin in kaart te brengen. De lijst bestaat uit 63 uitspraken, waarbij de ouder aangeeft in hoeverre elke uitspraak op hem of haar van toepassing is. Aspecten die aan bod komen zijn: Basiszorg, sociale contacten, opvoedingsvaardigheden, jeugdbeleving, veiligheid in het gezin, individueel functioneren en partnerrelatie. € 1,33 per afname
FIT-60 Flexibiliteits Index Test Tim Batink, Gijs Jansen & Hubert de Mey Klinisch De FIT is een instrument waarmee in kaart kan worden gebracht hoe flexibel u in het leven staat. Gratis
LS/CMI Level of Service / Case Management Inventory MHS. D.A. Andrews, Ph.D., James L. Bonta, Ph.D., en J. Stephen Wormith, Ph.D Forensisch Dit instrument is ontworpen om te helpen bij de toepassing van de minst restrictieve en minst bezwarende interpretatie van sanctionering van criminele activiteiten, en om dynamische risico-/behoeftegebieden vast te leggen die via programma's aangepakt kunnen worden, met de bedoeling het risico op recidive zoveel mogelijk te beperken. Gratis
FARE Forensisch Ambulante Risico Evaluatie Dr. J.E. van Horn, M.J. Eisenberg MSc, dr. Y.H.A. Bouman, F.J.A.C. van den Hanenberg MSc, dr. C.E. van der Puten, Prof. dr. S. Bogaerts Forensisch De FARE wordt gebruikt om actuarieel en klinisch het recidiverisico voor terugval in delictgedrag (algemene recidive) vast te stellen en op basis van de dynamische risicofactoren de behandelvoortgang te monitoren. Gratis
EDE-Q Eating Disorder Examination Questionnaire Fairburn, C.G. & Beglin, S.J. (1994) Eetstoornissen De vragenlijst meet de kernpathologie van eetstoornissen over de afgelopen 28 dagen. Gratis
ZRM 2017 Zelfredzaamheid-Matrix 2017 GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam Overig De ZRM is een instrument om de zelfredzaamheid van de individuele cliënt in kaart te brengen. Gratis
MOAS+ Modified Overt Aggresssion Scale + Engelstalige versie: Kay, Wolkenfeld & Murrill, 1988; Crocker, Mercier, e.a., 2006 Agressie De MOAS+ is een uitgebreide versie van de MOAS. Gratis
GGZ-T (jeugd) GGZ-Jeugdthermometer Trimbos Instituut en GGZ Nederland Cliënttevredenheid De GGZ-T geeft een indruk hoe de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door de (ouders van de) cliënt wordt ervaren. Gratis
GGZ-T (naastbetrokkenen) GGZ-Thermometer voor naastbetrokkenen Trimbos Instituut en GGZ Nederland Cliënttevredenheid De GGZ-T geeft een indruk hoe de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door naastbetrokkenen van de cliënt wordt ervaren. Gratis
ABCL/18-59 Adult Behavior Checklist (18-59 jr) ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) Gedrag / Symptomen € 1,30 per afname
BPM-P/6-18 Brief Problem Monitor (6-18jr) ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) Gedrag / Symptomen € 1,30 per afname
Exit jongere EXIT-vragenlijst jongere Jeugdzorg Nederland/ Stichting Alexander/ Praktikon Cliënttevredenheid De Exit vragenlijst kan aan het eind van de begeleiding worden ingezet om de clienttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten. Met deze lijst worden de mening en beleving van de client in kaart gebracht. Gratis
Exit ouders EXIT-vragenlijst ouders Jeugdzorg Nederland/ Stichting Alexander/ Praktikon Cliënttevredenheid De Exit vragenlijst kan aan het eind van de begeleiding worden ingezet om de clienttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten. Met deze lijst worden de mening en beleving van de ouders van de client in kaart gebracht. Gratis
TDT Transdiagnostische Decision Tool TOPGGz en iMTA Overig Een Decision Tool is een beknopt instrument dat door behandelaren in enkele minuten kan worden ingevuld. De score geeft direct aan wat de meest optimale behandelsetting is voor de patiënt: specialistische ggz of hoogspecialistische ggz. De Decision Tools zijn ontwikkeld om de indicatiestelling voor hoogspecialistische ggz te ondersteunen en objectiveren. De Transdiagnostische Decision Tool kan worden gebruikt door behandelaren in de curatieve ggz in de intakefase of wanneer tijdens de behandeling onvoldoende resultaat wordt geboekt. Het is een hulpmiddel voor de indicatiestelling. Deze Decision Tool is gevalideerd voor SSS en PTSS. Gratis
DTAD Decision Tool Angststoornis, Dwangstoornis en PTSS TOPGGz en iMTA Overig Een Decision Tool is een beknopt instrument dat door behandelaren in enkele minuten kan worden ingevuld. De score geeft direct aan wat de meest optimale behandelsetting is voor de patiënt: specialistische ggz of hoogspecialistische ggz. De Decision Tools zijn ontwikkeld om de indicatiestelling voor hoogspecialistische ggz te ondersteunen en objectiveren. Deze Decision Tool is ontwikkeld om op een eenvoudige wijze onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met problematiek die geïndiceerd zijn voor specialistische ggz en patiënten met complexe en/of zeldzame problematiek die geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische/topklinische ggz. Gratis
SAPROF Structured Assessment of Protective Factors for violence risk SAPROF international Forensische screening De SAPROF kan gebruikt worden als risicotaxatie-instrument voor geweld in de forensische psychiatrie. Daarbuiten (algemene psychiatrie, reclassering, gevangeniswezen, verslavingszorg etc) kan de SAPROF een waardevol instrument vormen voor het in kaart brengen van aanwezige beschermende factoren. €2,00 per afname
BRIEF-A (inf) Behavior Rating Inventory of Executive Functioning - Adult (Informantenlijst) Hogrefe Gedrag / Emotie Met behulp van de BRIEF-A kunnen de executieve functies bij volwassenen in kaart gebracht worden tijdens screening, diagnose en behandeling, of coaching. Executieve functies zijn de cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag.  Vraag uitgever
BRIEF - Ouders Behavior Rating Inventory of Executive Functioning – Oudervragenlijst Hogrefe Gedrag / Emotie De BRIEF is geschikt om inzicht te krijgen in executieve problematiek bij screening, diagnostiek en behandeling van kinderen van 5-17 jaar. Executieve functiestoornissen komen voor bij kinderen met uiteenlopende neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen, zoals leerstoornissen, ADHD, autismespectrumstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel en prematuriteit.  Vraag uitgever
EDI-3 Eating Disorder Inventory - 3 Hogrefe Eetstoornissen De EDI-3 brengt de kenmerken van eetstoornissen en de psychologische processen die daarachter schuilgaan in kaart bij jongeren en volwassenen van 13 tot 39 jaar. Vraag uitgever
BRIEF-A (zelf) Behavior Rating Inventory of Executive Functioning - Adult (Zelfrapportage) Hogrefe Gedrag/Emotie Met behulp van de BRIEF-A kunnen de executieve functies bij volwassenen in kaart gebracht worden tijdens screening, diagnose en behandeling, of coaching. Executieve functies zijn de cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Vraag uitgever
GGZ-jeugd (jongere) GGZ-Jeugdthermometer (jongeren vanaf 12jr) Trimbos Instituut, GGZ Nederland Cliënttevredenheid De GGZ-T geeft een indruk hoe de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door de jongere wordt ervaren. Gratis
BAI Beck Anxiety Inventory Pearson Angst De BAI vragenlijst is een korte beoordeling van 21 vragen waarmee de ernst en het niveau van angst kan worden gemeten bij volwassenen en adolescenten vanaf 17 jaar. € 1,07 per afname
SCL-90-S Multidimensionale vragenlijst over psychische en lichamelijke klachten Hogrefe Uitgevers BV Klachten De SCL-90-S brengt de psychische en lichamelijke klachten in kaart die mensen ervaren. Op basis van een zelfrapportage wordt inzicht gegeven in de aanwezigheid en ernst van diverse symptomen. Vraag uitgever
CDI-2 ouder Children's Depression Inventory oudervragenlijst Hogrefe Uitgevers BV Depressie Screeningsvragenlijst voor depressie bij kinderen en jongeren. De CDI-2 is een betrouwbare en valide vragenlijst waarmee bij kinderen en jongeren tot en met 21 jaar op depressieve symptomen gescreend kan worden. De resultaten kunnen gebruikt worden als handvat bij een diagnostisch interview en bij het opstellen van een behandelplan. Vraag uitgever
CDI-2 zelf Children's Depression Inventory zelfrapportagelijst jongere Hogrefe Uitgevers BV Depressie Screeningsvragenlijst voor depressie bij kinderen en jongeren. De CDI-2 is een betrouwbare en valide vragenlijst waarmee bij kinderen en jongeren tot en met 21 jaar op depressieve symptomen gescreend kan worden. De resultaten kunnen gebruikt worden als handvat bij een diagnostisch interview en bij het opstellen van een behandelplan. Vraag uitgever
SCARED-jeugd Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders Boom testuitgevers Angst Vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen en adolescenten. De SCARED-NL vragenlijst meet de symptomen van de belangrijkste angststoornissen die volgens de DSM-IV-TR bij kinderen en adolescenten (7-19 jaar) kunnen voorkomen. € 2,63 per afname
PCL-5 PTSS Checklist voor de DSM-5 Stichting Centrum '45 Overig Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van aanwezigheid en ernst PTSS symptomen en een indicatie voor PTSS volgens de DSM-5. Gratis
LEC-5 Life Events Checklist voor de DSM-5 (+Citerium A) Stichting Centrum '45 Overig Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen en beoordeling van het A Criterium van PTSS volgens de DSM-5. De LEC-5 wordt afgenomen in combinatie met de PCL-5 (PTSS Checklist voor de DSM-5). Gratis
FEEL-KJ Vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren Hogrefe Uitgevers BV Gedrag / Emotie Het doel van de FEEL-KJ is om de strategieën in kaart te brengen die een kind of jongere gebruikt om zijn/haar emoties te reguleren. De resultaten bieden aanwijzingen voor het opstellen van een individueel behandelingsplan. Vraag uitgever
ASR/18-59 jaar Adult Self Report/18-59 jaar ASEBA Gedrag / Symptomen De zelf in te vullen vragenlijst voor volwassenen van 18-59 jaar voor het vaststellen van vaardigheden, emotionele problemen en gedragsproblemen bij volwassenen. € 1,30 per afname
CQi AKWA-VZ-AMB CQ-index AKWA GGZ en Versavingszorg Ambulant AKWA GGZ Cliënttevredenheid Deze CQi meet ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheids- of verslavingszorg. Gratis
ASV_I Autisme Spectrum Vragenlijst - Informantenrapportage Bohn Stafleu van Loghum (BSL) Gedrag / Symptomen De Autisme Spectrum Vragenlijst bestaat uit 24 vragen. Deze vragen hebben betrekking op symptomen die kenmerkend zijn voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). De symptomen zijn in de ASV ondergebracht in de volgende twee dimensies: Interactieve en Communicatieve Vaardigheden (ICV) en Vreemde, Afwijkende Gedragingen (VAG). € 3,26 per afname
ASV_Z Autisme Spectrum Vragenlijst - Zelfrapportage Bohn Stafleu van Loghum (BSL) Gedrag / Symptomen De Autisme Spectrum Vragenlijst bestaat uit 24 vragen. Deze vragen hebben betrekking op symptomen die kenmerkend zijn voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). De symptomen zijn in de ASV ondergebracht in de volgende twee dimensies: Interactieve en Communicatieve Vaardigheden (ICV) en Vreemde, Afwijkende Gedragingen (VAG). € 3,26 per afname
BRIEF-2 - Ouderversie 2020 Behavior Rating Inventory of Executive Functioning-2 - Oudervragenlijst 2020 Hogrefe Gedrag / Emotie Met de BRIEF-2 kan dagelijks gedrag gerelateerd aan executieve functies beoordeeld worden in de thuis- en schoolomgeving. De BRIEF-2 is de in 2020 ge-update versie van de BRIEF. Vraag uitgever
DAPP-SF-A Dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie bij adolescenten Hogrefe Persoonlijkheid De DAPP-SF-A geeft een uitgebreide en klinisch relevante beschrijving van dimensies van persoonlijkheidspathologie bij jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar. Bij de DAPP-SF-A staan specifieke kenmerken van persoonlijkheidspathologie centraal, in plaats van algemene diagnoses. De vragenlijst kan gebruikt worden in het kader van screening, diagnostiek of monitoring van verandering. Vraag uitgever
DEX Dex-Vragenlijst Pearson Overig Vragenlijst voor plannings- en organisatieproblemen. Vraag uitgever
DIVA-5-NL DIVA-5 Nederlands DIVA Foundation Gedrag / Symptomen Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen obv DSM-5 criteria € 3,95 per afname
DIVA-5-NL-ID DIVA-5-ID Nederlands DIVA Foundation Gedrag / Symptomen Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen met een verstandelijke beperking obv DSM-5 criteria € 3,95 per afname
EDE-Q 6.0 2014 Eating Disorder Examination Questionnaire 6.0 - 2014 Nauta, Hospers, Kok & Jansen (2000) Eetstoornissen De EDE-Q is een zelfrapportage-vragenlijst die afgeleid is van het interview Eating Disorder Examination (EDE). De vragenlijst bestaat uit 22 items, verdeeld in vier subschalen; lijnen, piekeren over eten, piekeren over lichaamsvormen en piekeren over gewicht. Gemeten wordt het aantal dagen waarop deze voorkomen. Naast de bovenstaande schaalscores is er ook een totaalscore. Gratis
GDS 30 Geriatric Depression Scale 30 Sheikh & Yesavage (1986) Klachten De GDS is een zelfrapportage lijst die gebruikt wordt om depressie te identificeren in de ouderenzorg. Gratis
MANSA Nwh Manchester Kwaliteit van Leven Vragenlijst - Nieuwenhuizen © Ch. Van Nieuwenhuizen Kwaliteit van leven De MANSA is een multidimensionale vragenlijst ontwikkeld met het doel de kwaliteit van het leven vast te stellen. Gratis
MANSA Wm Manchester Kwaliteit van Leven Vragenlijst - Wiersma © 1999 Priebe, Huxle... Kwaliteit van leven De MANSA is een multidimensionale vragenlijst ontwikkeld met het doel de kwaliteit van het leven vast te stellen. Gratis
MATE Crimi Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie G. Schippers en T. Broekman Verslaving De MATE-Crimi bestaat uit de MATE en een aanvulling van twee onderdelen. De MATE is bedoeld voor personen met alcohol-, drugs- of gokproblemen die ook crimineel gedrag vertonen, waarvoor ze in aanraking zijn (geweest) met justitie. In een niet-justitieel karakter kan de MATE-Crimi ook gebruikt worden om de aanwezigheid van crimineel gedrag vast te stellen. De twee aanvullende modules (die van de MATE de MATE-Crimi maken) betreffen de NEXUS (een beoordelingsinstrument naar de samenhang van strafbaar gedrag en middelengebruik) en de MfT-C (een zelfinvulvragenlijst die de motivatie voor hulp of behandeling vaststelt). Gratis
NEO-FFI-3 NEO Five Factory Inventory Hogrefe Persoonlijkheid De NEO bestaat uit zelfrapportagelijsten waarop de invuller aangeeft in hoeverre hij/zij het eens is met stellingen over zichzelf, zoals ‘Ik houd mijn spullen netjes en schoon’. De NEO-FFI-3 is de verkorte variant van de NEO-PI-3. Vraag uitgever
Positieve Gezondheid Volwassenentool Positieve Gezondheid Volwassenentool iPH Kwaliteit van Leven Deze tool is een gespreksinstrument. Het helpt bespreken en kiezen wat voor een persoon belangrijk is. nntb
Positieve Gezondheid Eenvoudige tool Positieve Gezondheid Eenvoudige tool iPH Kwaliteit van Leven Deze tool is een gespreksinstrument. Het helpt bespreken en kiezen wat voor een persoon belangrijk is. Dit begeleidingsdocument geeft tips en handvaten hoe een gesprek te voeren met volwassenen die moeite hebben met (begrijpend) lezen. nntb
SCID-5-P Vragenlijst + scoreformulier Boom uitgevers Persoonlijkheid Het SCID-5-P (voorheen SCID-II) is een semigestructureerd diagnostisch interview voor de beoordeling van de tien DSM-5-persoonlijkheidsstoornissen in de clusters A, B en C en de classificatie 'andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornissen'. De SCID-5-P is gemakkelijk in het gebruik dankzij het Scoreformulier, dat ingevuld kan worden tijdens het interview. U kunt met het Scoreformulier tevens een dimensionele beoordeling van elk van de DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen geven € 3,80 per afname
SCID-5-P Vragenlijst + scoreformulier + interview Boom uitgevers Persoonlijkheid Het SCID-5-P Interview leidt de clinicus stap voor stap door het diagnostisch proces waarmee alle belangrijke DSM-5-persoonlijkheidsstoornissen kunnen worden vastgesteld. Het SCID-5-P Interview bestaat uit twee delen: In het eerste deel verzamelt u achtergrondinformatie van de patiënt die nuttig is voor de beoordeling van de criteria voor de afzonderlijke persoonlijkheidsstoornissen. Naast basisgegevens van de patiënt brengt u ook het gedrag, de relaties en het vermogen tot zelfreflectie van de patiënt in kaart. Deel twee bestaat uit vragen op basis van de DSM-5-criteria van de tien persoonlijkheidsstoornissen. € 5,10 per afname
SCID-5-PV Screener voor SCID-5-P Gestructureerd Klinisch Interview Boom uitgevers Persoonlijkheid Het SCID-5-P (voorheen SCID-II) is een semigestructureerd diagnostisch interview voor de beoordeling van de tien DSM-5-persoonlijkheidsstoornissen in de clusters A, B en C en de classificatie 'andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornissen'. Om bij het afnemen van het interview tijd te besparen is naast het SCID-5-P Interview ook een Vragenlijst (SCID-5-PV) voor zelfrapportage beschikbaar, die als screeningsinstrument gebruikt kan worden. € 2,17 per afname
SCID-5-S Vragenlijst + scoreformulier Boom uitgevers Persoonlijkheid Het SCID-5-S Interview (voorheen SCID-I) leidt de clinicus stap voor stap door het diagnostisch proces waarmee alle belangrijke DSM-5-syndroomstoornissen kunnen worden vastgesteld. Tijdens het afnemen van de SCID-5-S kunt u het Scoreformulier gebruiken om de gegeven antwoorden en gestelde diagnoses overzichtelijk te noteren en tijd te besparen. € 3,80 per afname
SCID-5-S Vragenlijst + scoreformulier + interview Boom uitgevers Persoonlijkheid Het SCID-5-S Interview (voorheen SCID-I) leidt de clinicus stap voor stap door het diagnostisch proces waarmee alle belangrijke DSM-5-syndroomstoornissen kunnen worden vastgesteld. € 5,10 per afname
SCID-5-SV Instrument/screener Boom uitgevers Persoonlijkheid De SCID-5-S Vragenlijst (SCID-5-SV) is een zelfrapportage-vragenlijst die als screeningsinstrument kan worden gebruikt om bij het afnemen van de SCID-5-S tijd te besparen. Wanneer de SCID-5-SV is ingevuld kunt u deze gebruiken om te bepalen welke onderdelen van de SCID-5-S u tijdens het interview over kunt slaan. € 2,17 per afname
SMI Schema Mode Inventory Young, Arntz, Atkinson, Lobbestael, Weishaar en Klokman Diagnostiek De SMI bevat 124 items en meet de aanwezigheid van 14 modi. De SMI is meet verschillendepsychometrische gebieden Gratis
SRSA-I SRS-A Informantenlijst. Screeningslijst voor Autismespectrumstoornissen Hogrefe Screening De SRS-A is een vragenlijst gericht op de verschillende dimensies van interpersoonlijk gedrag, communicatie en repetitief/stereotiep gedrag die kenmerkend zijn voor autismespectrumstoornissen. Vraag uitgever
Young DIVA-5-NL Young DIVA-5 Nederlands DIVA Foundation Gedrag / Symptomen Diagnostisch Interview voor ADHD bij kinderen en jongvolwassenen (leeftijd 5-17 jaar) obv DSM-5 criteria € 3,95 per afname
YSQ Young Schema Questionnaire Young, Arntz, Atkinson, Lobbestael, Weishaar, Van Vreeswijk en Klokman Persoonlijkheid De YSQ is een vragenlijst die 16 cognitieve schemata meet: onderwerping, afhankelijkheid, deprivatie, emotionele geremdheid, kwetsbaarheid, meedogenloze normen, mislukking, onvolmaaktheid, rechten opeisen, sociale ongelijkheid, sociaal isolement, verlating, verstrengeling, wantrouwen, zelfcontrole en zelfopoffering. Gratis

*NETQ Healthcare questionnaires recommended for SBG
Last update:  10 september 2018 – excl VAT

Why use NETQ ROM?

NETQ ROM has been valued as the most user-friendly and extensive tool for Routine Outcome Monitoring in The Netherlands. Three of the largest Mental Health Organisations in The Netherlands, Parnassia Groep, Arkin and Pro Persona work with our tools to great satisfaction. NETQ ROM is a great software tool for large Mental Health Institutions, Psychiatric Departments in Hospitals, Specialized Care Institutions and Academic Centers. NETQ ROM facilitates easy delivery of data to Stichting Benchmark GGZ.

Newsletter

Eight times a year we send out a newsletter containing news on the developments of our software tools and new questionnaires.

Contact Us

Contact us to request a live demo or receive more information.

Newsletter

Eight times a year we send out a newsletter containing news on the developments of our software tools and new questionnaires.

 

Contact Us

Contact us to request a live demo or receive more information.