CQ-Index (cliënttevredenheid)

Wat is de CQ-Index?

Met behulp van de CQ-Index (Consumer Quality Index, CQI, in de Geestelijke Gezondheidszorg ook wel GGZ-thermometer genoemd) wordt de kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten binnen de zorgsector te meten en te analyseren. Met behulp van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten wordt achterhaald wat cliënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening. Door het systematisch toepassen van de CQ-Index, worden ervaringen met de zorg op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten en openbaar gemaakt.

In de CQ-index komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals wachttijd, informatievoorziening, afspraken over de zorg, bereikbaarheid, bejegening en privacy, deskundigheid en welzijn van cliënten.

Hoge respons CQI door automatisch traject

De CQ-Index hoeft maar bij een steekproef van uw cliënten te worden afgenomen. Om een helder beeld te krijgen en om een representatieve steekproef te realiseren kan de CQ-Index eenvoudig als eindmeting in uw bestaande traject(-en) worden opgenomen. Dit zal de respons verhogen.

CQI en benchmarken binnen de GGZ

In opdracht van GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en LPGGz is een verkorte CQ-Index lijst ontwikkeld, geschikt voor de zorgdomeinen volwassenen kort en verslaving cure. Deze vragenlijsten kunnen op vergelijkbare wijze bij Stichting Benchmark GGZ worden aangeleverd. Hiermee wordt de verwerving van CQI gegevens voor de GGZ aanmerkelijk vereenvoudigd.

CQ-index en andere lijsten van NETQ

Er bestaan verschillende CQI-vragenlijsten, ontwikkeld voor verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg. Op dit moment staat de volgende lijst in ons systeem: CQ-index voor Kort ambulante GGZ – verkorte versie. Naast de CQ-index bieden we ook diverse andere meetinstrumenten aan. Bekijk hier het complete overzicht van GGZ meetinstrumenten van NETQ.

Contact

Neem contact met ons op om de mogelijkheden van de CQ-index voor uw organisatie te bespreken

Gratis kennisdocumenten

Ontvang gratis kennisdocumenten over o.a. Routine Outcome Monitoring, aanleveren SBG en e-Health