NETQ Monitoring voor GGZ-instellingen

Door cliënten continu te monitoren met Routine Outcome Monitoring (ROM), krijgt zowel de behandelaar als de cliënt inzicht in de ontwikkeling van de behandeling. Met NETQ ROM kunt u eenvoudig online vragenlijsten in laten vullen door de cliënt, behandelaar of andere betrokkenen. Door dit proces te automatiseren, kan veel tijd bespaard worden.

Download onze gratis kennisdocumenten  

Over NETQ ROM

NETQ ROM wordt door de GGZ gezien als de meest gebruiksvriendelijke en uitgebreide ROM oplossing. Onder andere de Parnassia Groep, Arkin en Pro Persona (de 3 grootste GGZ instellingen in Nederland) werken naar tevredenheid met onze software. Maar ook middelgrote en kleine praktijken vinden NETQ ROM een prettig systeem om mee te werken. Bekijk hier welke GGZ instellingen al overtuigd zijn van NETQ ROM.

Met NETQ ROM faciliteren wij het ‘meten door de keten’. Ook huisartsenpraktijken (POH-GGZ) kunnen de meetinstrumenten, via VIPLive, inzetten onder hun cliënten, en uitkomsten delen met de specialistische GGZ. Op deze manier verbinden we zorgdomeinen met elkaar, ten behoeve van betere samenwerking en efficiëntie.

Voordelen van NETQ ROM voor behandelaren, organisatie, cliënten, managers en onderzoekers:

Behandelaren

Wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten

NETQ beschikt over een groot aantal kant-en-klare genormeerde meetinstrumenten voor het meten van klachten, de kwaliteit van leven, het functioneren van de cliënt en de tevredenheid over de behandeling. De uitnodiging voor de vragenlijst (en herinnering) kan automatisch verstuurd worden naar de beoogde respondent(en), bijvoorbeeld de cliënt, behandelaar, ouder(s), verzorger of andere betrokkenen. De rapportages en voortgang van het traject zijn per cliënt te bekijken. Regelmatig voegen we nieuwe vragenlijsten toe.

"Patiënten vullen de vragenlijsten zelf thuis in en de behandelaren kunnen de uitkomsten bekijken in het EPD. De resultaten worden getoond in een duidelijk overzicht en geven een goed beeld van de situatie. Door NETQ worden wij pro-actiever!"
— Kennemer Gasthuis

Organisatie

Overzichtelijke rapportages en dashboards

Wij bieden u overzichtelijke en flexibel in te richten dashboards en rapportages, zodat u precies datgene kunt monitoren dat voor u belangrijk is. Van responspercentages tot tevredenheidscijfers. Deze rapportages kunt u bekijken op afdelings- en organisatieniveau.

Cliënten

Vertrouwde uitstraling voor hogere respons

Om hoge respons te halen is het belangrijk dat uw uitnodigingen en vragenlijsten betrouwbaar, persoonlijk en professioneel zijn. Daarom zal alles aan de cliëntkant in uw eigen huisstijl zijn en bent u ook zelf afzender van de automatisch verstuurde uitnodigingen. Er kan ook ingesteld worden dat de cliënt een rapportage van zijn eigen scores ontvangt.

“Voor ons was NETQ ROM het meest gebruiksvriendelijke en doordachte systeem.”
— De Jutters, jeugd GGZ

Managers

Benchmarking: beter worden door te leren van vergelijken

Met NETQ ROM stuurt u eenvoudig uw ROM data aan derden. Vergelijk ook de prestaties tussen afdelingen of behandelaren en verbeter zo uw gehele organisatie.

"Per zorgbedrijf en per doelgroep wisselen de resultaten en daarmee de tevredenheid. Om ervoor te zorgen dat iedereen tevreden is, bekijken we samen met NETQ wat er nog zou moeten of kunnen veranderen. Op deze manier hopen wij een zo hoog mogelijke respons te bereiken."
— Parnassia Groep

Behandelaren

Bespaar tijd met automatische ROM trajecten

Door uw ROM-proces volledig te automatiseren met de NETQ Trajectmanager wordt het beheren van zorgtrajecten een stuk efficiënter. Koppel specifieke meettrajecten automatisch aan cliënten op basis van cliënteigenschappen. Dit kan onder andere op basis van diagnose of geboortedatum. NETQ ROM kan bijvoorbeeld automatisch een ander traject koppelen aan een cliënt wanneer hij meerderjarig wordt. Ook kan er extra cliëntinformatie (bijvoorbeeld medicijngebruik) toegevoegd worden. Het gewenste traject wordt dan automatisch aan de cliënt gekoppeld.

"Wij kunnen met de NETQ trajectmanager in een keer het juiste ROM traject koppelen aan onze clienten. Naast dat dit veel handelingen scheelt voor het secretariaat, zal dit onze respons ook gaan verhogen."
— PSYQ

Onderzoekers

Eenvoudige import en export van gegevens

Eerder verzamelde offline data zoals ingevulde papieren vragenlijsten, kunnen in NETQ ROM via de data-entrymodule ingevoerd worden. Met bulktaken kunt u zowel cliëntgegevens als gebruikersgegeven eenvoudig inlezen. De verzamelde ROM-gegevens zijn goed te exporteren naar XML, Excel of SPSS voor eigen analyses.

Integreer NETQ ROM met uw EPD voor meer efficiëntie

Om de cliënt te kunnen voorzien van goede zorg, is veel informatie nodig, zoals naam, (e-mail)adres, geboortedatum en DBC-gegevens (Diagnose Behandel Combinatie). Deze informatie staat in het elektronisch patiëntendossier (EPD) of ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Wanneer u NETQ ROM integreert met uw systeem, levert dit minder fouten en een integraal cliëntprofiel op.

U kunt NETQ ook integreren in uw e-health platform voor meer betrokkenheid en gemak voor uw cliënt.

"Wij synchroniseren 20.000 clienten en clientrelaties per dag met McKesson xmCare. De NETQ trajectmanager koppelt dit volledig automatisch."
— ProPersona

Interesse in NETQ ROM?

Laat ons contact met u opnemen, of bel/mail ons zelf voor advies, informatie of offerte.