Akwa GGZ

Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Onder regie van patiënten, hun naasten en zorgprofessionals werkt Akwa aan een betere kwaliteit van zorg.

Dat doet de organisatie door de GGZ te ondersteunen bij de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. Ook zorgt ze voor uitwisseling over de opbrengsten hiervan.

Akwa GGZ is de opvolger van Stichting Benchmark GGZ (SBG), het onafhankelijke kenniscentrum voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars in Nederland. Voorheen diende elke GGZ-instelling maandelijks de ROM-respons en gemiddelde uitkomst van de behandeling aan te leveren aan SBG, om deze prestaties te vergelijken met het landelijk gemiddelde.

Ook na de oprichting van Akwa blijft ROM een wezenlijk onderdeel van de GGZ-praktijk. Na tien jaar ROM-ervaring maakt de organisatie momenteel de balans op en zullen er nieuwe richtlijnen komen. Lees hier meer over de doelstelling en werkwijze van Akwa.

Aanleveren aan SBG/Akwa

Hoe en welke data in de toekomst aangeleverd dienen te worden, zal later dit jaar (2019) vanuit Akwa blijken. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en zullen we het aanleveren op actuele wijze faciliteren. Voor het aanleveren aan SBG heeft NETQ Healthcare de Aanlevermodule ontwikkeld. Hiervoor heeft u zowel ROM- als EPD-gegevens nodig. Belangrijk is dat deze data per cliënt gecombineerd en geanonimiseerd wordt. Om dit complexe en tijdrovende proces elke maand soepel te laten verlopen hebben wij de NETQ Aanlevermodule ontwikkeld.

Waarom de NETQ Aanlevermodule?

  • Maandelijks eenvoudig aanleveren
  • Tijdsbesparing, u heeft er bijna geen omkijken naar
  • De data voldoen altijd aan de laatste eisen van SBG/Akwa (bij verandering van de eisen passen wij dit direct op eigen initiatief aan)
  • Alle relevante scoreberekeningen komen automatisch mee

Werking van de NETQ Exportmodule

Met de NETQ Exportmodule kunt u alle benodigde ROM-data exporteren voor de aanlevering aan SBG/Akwa. De module stelt u in staat om EPD-data in NETQ ROM te importeren (in CSV- of XML-formaat). NETQ ROM maakt vervolgens het XML-bestand voor aanlevering. De Exportmodule geeft u ook de mogelijkheid om ROM-data te gebruiken in uw EPD of datawarehouse. U kunt dus kiezen of u via NETQ ROM of via het EPD de data aan SBG/Akwa aanlevert.

NETQ Exportmodule

De NETQ Exportmodule bestaat uit twee onderdelen:

  1. De Exportdatabase 
    U kunt de Exportdatabase (xDB) wekelijks of maandelijks downloaden vanaf een beveiligde FTP-server die door NETQ wordt aangeboden. De Exportdatabase bestaat uit een .bak bestand dat op alle Microsoft SQL Servers (2008 of hoger) kan worden hersteld. U kunt deze Exportdatabase vervolgens zelf in een datawarehouse plaatsen of aanbieden aan uw EPD-leverancier om via uw EPD een aanlevering naar SBG/Akwa te doen.
  2. De SBG/Akwa Aanlevermodule
    Deze module combineert EPD-data en ROM-data tot een XML-bestand voor SBG/Akwa aanlevering. Om van deze module gebruik te maken heeft u een export van uw EPD-gegevens nodig in XML- of CSV-formaat. Deze export moet voldoen aan de door NETQ gestelde specificaties.

Zie ook de afbeelding hiernaast. De doorgetrokken lijnen zijn diensten die onderdeel zijn van de NETQ Exportmodule. De doorbroken lijnen zijn de verantwoordelijkheid van u of uw EPD-leverancier.

 

Aanleveren SBG - Tilburg Mentaal“De automatische aanlevering is veel efficiënter dan handmatig aanleveren. Dat kost je iedere maand een paar uur werk. Nu is het in enkele minuten geregeld met slechts een paar drukken op de knop. Dan weten wij ook dat het goed zit. De kans op fouten is veel kleiner omdat wij een 100% koppeling hebben.”
– Tilburg Mentaal

Meetinstrumenten NETQ Monitoring

Klik hier voor een overzicht.

Interesse?

Neem contact op om uw wensen te bespreken

Vragenlijsten

Bekijk hier alle GGZ vragenlijsten van NETQ

Meer weten over aanleveren aan SBG?

Ontvang ons gratis SBG kennisdocument!