NETQ integreren met uw EPD of ZIS

Om de patiënt te kunnen voorzien van kwalitatief goede zorg is veel informatie nodig. De meeste patiëntinformatie is terug te vinden in het elektronische patiëntendossier (EPD) of het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS). Een koppeling met NETQ ROM levert voordelen op voor zowel de behandelaar als het secretariaat van de zorginstelling: 

Voor de behandelaar:
Een behandelaar hoeft alleen in te loggen in het EPD of ZIS. In deze omgeving zijn de ROM gegevens zichtbaar, naast de overige patiëntgegevens zoals de DBC (diagnose behandel combinatie) gegevens.

Voor het secretariaat:
Patiëntgegevens hoeven maar op één plaats te worden ingevoerd en onderhouden en kunnen dus op twee plaatsen worden gebruikt. Dit voorkomt fouten en werkt gemakkelijk en tijdbesparend.

Integraties met EPD/ZIS/Patiëntportalen

Op dit moment zijn er integraties mogelijk tussen NETQ en de volgende systemen:NETQ Koppelingen

EPD:

  • PSYGIS Classic, PinkRoccade Healthcare
  • mijnQuarant (PSYGIS Quarant), PinkRoccade Healthcare
  • CRS, Trompbx
  • Nexus/EPD
  • User, Impulse

ZIS:

  • CS-EZIS, Chipsoft
  • Medicore

Online patiëntportalen/e-Health platforms:

  • MyHealthOnline
  • Minddistrict
  • IPPZ

Via maatwerkoplossingen kunnen koppelingen met elk ander EPD, ZIS of e-Health platform worden gerealiseerd.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Gebruikers van NETQ kunnen direct cliëntinformatie raadplegen in het EPD of ZIS. Daarnaast kunnen (afhankelijk van de gekozen techniek) specifieke taak- en signaleringsfuncties in het EPD bepaalde acties aanroepen in NETQ. Daarbij kunt u denken aan het uitsturen van een vragenlijst of het opvragen van de rapportageschermen van een cliënt.

Hl7-koppelingen

HL7 is de standaard voor gegevensuitwisseling in de zorg. In vrijwel alle Nederlandse gezondheidszorg-instellingen draaien HL7-koppelingen om systemen van verschillende leveranciers met elkaar te laten ‘praten’. Naast HL7 werkt NETQ ook met SOAP, http-post-pagina’s en http-post. Deze laatste voor de SSO (Single Sign On).

Contact

Neem contact op om de mogelijkheden van integratie met uw systeem te bespreken