NIEUWE VRAGENLIJSTEN TOEGEVOEGD AAN TESTOTHEEK NETQ ROM

VGFO
De VGFO is een door ouders in te vullen vragenlijst om problemen binnen het gezin in kaart te brengen. De lijst bestaat uit 63 uitspraken, waarbij de ouder aangeeft in hoeverre elke uitspraak op hem of haar van toepassing is. Aspecten die aan bod komen zijn: Basiszorg, sociale contacten, opvoedingsvaardigheden, jeugdbeleving, veiligheid in het gezin, individueel functioneren en partnerrelatie.

FIT-60
De FIT-60 is een instrument waarmee in kaart kan worden gebracht hoe flexibel men in het leven staat. Deze flexibiliteit bepaalt hoe men omgaat met vervelende gedachten, gevoelens en (lichamelijke ervaringen). De flexibiliteit wordt gebaseerd op zes kerncomponenten van de Acceptance and Commitment Therapie (ACT): acceptatie, defusie, zelf als context, hier en nu, waarden en toegewijd handelen.

HoNOS Forensisch
De HoNOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van kinderen en adolescenten met een ernstige psychische aandoening te meten.

ADP-IV
De ADP-IV is een vragenlijst voor een therapeutisch georiënteerde diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.

Meer weten?
Voor een overzicht van alle beschikbare meetinstrumenten in NETQ ROM, ga naar https://www.netqhealthcare.nl/ggz/meetinstrumenten/.

 

NETQ ROM

Met de monitoring tool NETQ ROM kunt u eenvoudig online vragenlijsten in laten vullen door de cliënt, behandelaar en andere betrokkenen. De testotheek van NETQ ROM beschikt over een groot aantal kant-en-klare genormeerde meetinstrumenten voor het meten van klachten, de kwaliteit van leven, het functioneren van de cliënt en de tevredenheid over de behandeling.

Toepassingen met NETQ ROM

NETQ Healthcare biedt met NETQ ROM een geïntegreerde oplossing die het structureel verbeteren van de kwaliteit van zorg mogelijk én makkelijk maakt.

  • Genormeerde en gevalideerde vragenlijsten en instrumenten
  • Gebruiksvriendelijke, uitgebreide, volledig geautomatiseerde oplossingen
  • Unieke en aantrekkelijke dashboards en rapporten, per functie in te richten

Meer weten over NETQ ROM?

Laat hieronder uw gegevens achter. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Waarom NETQ ROM?

NETQ ROM wordt door de GGZ gezien als de meest gebruiksvriendelijke en uitgebreide ROM oplossing. Onder andere de Parnassia Groep, Arkin en Pro Persona (de 3 grootste GGZ instellingen in Nederland) werken naar tevredenheid met onze software. Zorgorganisaties uit de GGZ, PAAZ afdelingen, ziekenhuizen en kenniscentra hebben baat bij NETQ ROM. Met NETQ ROM stuurt u ook eenvoudig uw ROM data aan derden zoals Stichting Benchmark GGZ.

Meer informatie