Net Promotor Score (NPS)

Hoe groot is de kans dat uw patiënten de zorginstelling adviseren aan derden? Het NPS onderzoek geeft u direct inzicht in de mate van loyaliteit van uw patiënten en het aantal promotors. Belangrijk hierbij is de open vraag die na het cijfer volgt. Dit geeft echt goede concrete verbeterpunten voor de organisatie.

NPS berekening

De Net Promotor Score kan liggen tussen de -100 en 100 punten.
De formule luidt: NPS = % Promotors – % Criticasters
Promotors = percentage 9 + 10-en op totaal
Criticasters = percentage 0 –  6-en op totaal
De redelijk tevreden patiënten (die cijfer 7 t/m 8 geven) worden dus weggelaten.

NPS rekenvoorbeeld

Stel u ontvangt de volgende resultaten:
2x cijfer 4, 3x cijfer 5, 4x cijfer 6, 10x cijfer 7, 20x cijfer 8, 8x cijfer 9, 3x cijfer 10.
Totaal antwoorden: 50
Aantal antwoorden met cijfer: 0-6 = 9 = 18%
Aantal antwoorden met cijfer: 9-10 = 11 = 22%

De Net Promotor Score in dit geval is +4 (22 – 18).

NPS in NETQ

In het monitoring platform van NETQ ziet u de Net Promotor Score gevisualiseerd door grafieken. U kunt kiezen of u de NPS over een specifieke afdeling of over de hele organisatie presenteert.

NPS NETQ ROM

Patiënttevredenheidsonderzoek

Lees meer over het doen van een patiënttevredenheidsonderzoek

Meer weten?

Ontvang gratis kennisdocument over Patient Reported Outcome Measures (PROMs)

Starten met Net Promotor Score?

Neem contact op voor meer informatie