OQ-45 van OQ-Measures

Het instrument Outcome Questionnaire 45 (OQ-45) valt onder licentie van OQ-Measures en kunt u tegen betaling gebruiken in ons ROM systeem.

Wat meet de OQ-45?

De OQ-45 is een van oorsprong Amerikaans instrument voor onderzoek naar behandelresultaten, gevalideerd en genormeerd voor het Nederlandse taalgebied. De gevoeligheid voor verandering is heel goed en daarom geschikt voor ROM doeleinden.De OQ-45 meet naast lichamelijke klachten ook algemeen functioneren. Er zijn 45 vragen waar de cliënt in kan vullen: nooit (0) tot bijna altijd (4), waarbij sommige items gespiegeld zijn. De score wordt bepaald door een gemiddelde te nemen van de somscore van de items.

De OQ-45 heeft de volgende sub-schalen:

  • Symptomatische Distress: 25 items voor het meten van psychiatrische stoornissen zoals depressie, angst, en alcohol/drugsverslaving.
  • Interpersoonlijke Relaties: 11 items voor het meten van het functioneren in relaties met partner, familie en vrienden.
  • Sociale Rol (SR): 9 items voor het meten van het functioneren op school, werk en vrije tijd.

Overzicht GGZ meetinstrumenten

Op de pagina GGZ meetinstrumenten vindt u een overzicht van alle vragenlijsten die beschikbaar zijn in NETQ ROM.

OQ-45 gebruiken?

Het is niet nodig om zelf afspraken met OQ-Measures te maken. Facturering van het gebruik verloopt via NETQ.

Contact

Neem contact op als u de OQ-45 wilt gebruiken