Wat is Routine Outcome Monitoring?

Routine Outcome Monitoring (afgekort als ROM) is de methodiek waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van de cliënten met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling.

Nieuw: Kennisdocument Routine Outcome Monitoring

Benieuwd naar de visie van experts uit het GGZ-veld en ervaringsdeskundigen over de toekomst van Routine Outcome Monitoring? Vraag direct het kennisdocument ‘Routine Outcome Monitoring: Op naar 2025‘ aan en ontdek wat de essentie van ROM is en hoe u ROM kunt inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van de behandeling voor de cliënt.

Vraag kennisdocument aan

Meetinstrumenten Routine Outcome Monitoring

Het meten gebeurt met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten. Dit zijn vragenlijsten aangevuld met rapportages. Zowel cliënten en professionals vullen de meetinstrumenten in, dit zijn respectievelijk zelfrapportage – en beoordelingsmeetinstrumenten. Voor elk zorgdomein zijn er specifieke instrumenten ontwikkeld door testuitgevers. Lees meer over meetinstrumenten en vragenlijsten.

Inzicht voor behandelaar én cliënt

Zowel de behandelaren als de cliënten krijgen via terugkoppeling inzicht in het klachtenbeeld en het effect van de behandeling. Met dit systematisch meten, kan de professional samen met de cliënt regelmatig de behandeling evalueren, bijsturen en waar mogelijk verbeteren.

ROM doelen

Routine outcome monitoring kan voor verschillende doelen gebruikt worden:

Routine Outcome Monitoring doelen

ROM en benchmarken

ROM wordt ook gebruikt om benchmarking mogelijk te maken. Hiervoor bestaan verschillende systemen. In 2011 werd in Nederland Stichting Benchmark GGZ (SBG) opgericht door de koepels van zorgverzekeraars en zorgaanbieders om benchmarken op landelijke schaal mogelijk te maken. Zorgaanbieders leveren maandelijks gegevens aan bij SBG en kunnen hun eigen “prestaties” (ROM-respons en gemiddelde uitkomst van de behandeling) vergelijken met het landelijk gemiddelde voor deelpopulaties van hun cliëntenbestand.

 

Kennisdocumenten

Ontvang gratis kennisdocumenten over ROM en aanleveren aan Stichting Benchmark GGZ.

Gegevens aanleveren SBG

Lees meer over gegevens aanleveren aan Stichting Benchmark GGZ.

Contact

Neem contact op voor meer informatie of maak direct een afspraak.