SBG VRAGENLIJSTEN TOEGEVOEGD AAN TESTOTHEEK

Onlangs zijn de Level of Service / Case Management Inventory (LS/SCMI), de Forensisch Ambulante Risico Evaluatie (FARE) en de Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) toegevoegd aan de testotheek van NETQ Healthcare. Dit zijn vragenlijsten die aangeraden worden voor de aanlevering aan Stichting Benchmark GGZ (SBG).

LS/CMI
Dit instrument is ontworpen om te helpen bij de toepassing van de minst restrictieve en minst bezwarende interpretatie van sanctionering van criminele activiteiten, en om dynamische risico-/behoeftegebieden vast te leggen die via programma’s aangepakt kunnen worden, met de bedoeling het risico op recidive zoveel mogelijk te beperken.

FARE
De FARE wordt gebruikt om actuarieel en klinisch het recidiverisico voor terugval in delictgedrag (algemene recidive) vast te stellen en op basis van de dynamische risicofactoren de behandelvoortgang te monitoren.

EDE-Q
Deze vragenlijst meet de kernpathologie van eetstoornissen over de afgelopen 28 dagen.

Meer weten?
Voor een overzicht van alle beschikbare meetinstrumenten, ga naar https://www.netqhealthcare.nl/ggz/meetinstrumenten/.

 

NETQ Healthcare

Met het monitoring platform van NETQ Healthcare kunt u eenvoudig online vragenlijsten in laten vullen door de cliënt, behandelaar en andere betrokkenen. De testotheek van NETQ Healthcare beschikt over een groot aantal kant-en-klare genormeerde meetinstrumenten voor het meten van klachten, de kwaliteit van leven, het functioneren van de cliënt en de tevredenheid over de behandeling.

Toepassingen monitoring platform NETQ Healthcare

NETQ Healthcare biedt met haar monitoring platform een geïntegreerde oplossing die het structureel verbeteren van de kwaliteit van zorg mogelijk én makkelijk maakt.

  • Genormeerde en gevalideerde vragenlijsten en instrumenten
  • Gebruiksvriendelijke, uitgebreide, volledig geautomatiseerde oplossingen
  • Unieke en aantrekkelijke dashboards en rapporten, per functie in te richten

Meer weten over het monitoring platform van NETQ Healthcare?

Laat hieronder uw gegevens achter. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Waarom NETQ ROM?

Het monitoring platform van NETQ Healthcare wordt door de GGZ gezien als de meest gebruiksvriendelijke en uitgebreide ROM oplossing. Onder andere de Parnassia Groep, Arkin en Pro Persona (de 3 grootste GGZ instellingen in Nederland) werken naar tevredenheid met onze software. Zorgorganisaties uit de GGZ, PAAZ afdelingen, ziekenhuizen en kenniscentra hebben baat bij NETQ Healthcare. Met ons monitoring platform stuurt u ook eenvoudig uw ROM data aan derden zoals Stichting Benchmark GGZ.

Meer informatie