Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)

De SDQ is een korte screeningslijst die de psychische problematiek en vaardigheden bij kinderen van 3 tot en met 16 jaar meet. De SDQ kent verschillende versies, namelijk een voor leerkrachten, een voor ouders en een versie voor de jeugdige zelf.

Doel SDQ

De SDQ meet psychische/psychosociale problematiek en vaardigheden bij kinderen en adolescenten. Het gaat hier om een snelle screening: de verschillende domeinen worden zeer globaal onderzocht, waardoor nader onderzoek altijd nodig is.

Doelgroep SDQ

Kinderen en jongeren van 3 tot en met 16 jaar.

Gebruik SDQ

De SDQ wordt gewoonlijk zelfstandig door ouders en leraren ingevuld. Jongeren vanaf 11 vullen de lijst doorgaans in onder begeleiding van iemand (bijvoorbeeld een testassistent) die toelichting kan geven, eventuele onduidelijkheden kan oplossen en kan zorgen voor een werkomgeving die bijdraagt aan het zorgvuldig en volledig beantwoorden van de vragenlijst. Het verdient aanbeveling om de SDQ door tenminste twee informanten te laten invullen, bij voorkeur ouder en leerkracht.De vragen worden beantwoord met ‘niet waar’, ‘een beetje waar’ en ‘zeker waar’. Voorbeelden van vragen zijn ‘Ik word erg boos en ben vaak driftig’ en ‘Ik ben aardig tegen jongere kinderen’.

Overzicht GGZ meetinstrumenten

Op de pagina GGZ meetinstrumenten vindt u een overzicht van alle vragenlijsten die beschikbaar zijn in NETQ ROM.

Contact

Neem contact op als u de SDQ wilt gebruiken.