Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK)

De VISK is ontwikkeld om sociaal probleemgedrag van kinderen met (mildere) varianten van pervasieve ontwikkelingsstoornissen te omschrijven. De vragenlijst kan binnen 10 minuten worden ingevuld door ouders of verzorgers.

Doel VISK

De VISK inventariseert sociaal probleemgedrag bij kinderen met (milde) pervasieve ontwikkelingsstoornissen. De VISK kan gebruikt worden om het probleemgedrag van kinderen met PDD-NOS (Pervasieve Ontwikkelingsstoornis – Niet Anderszins Omschreven) nader te omschrijven, bij vragen over de behandelingsindicatie en in wetenschappelijk onderzoek naar PDD-NOS, bij effectmetingen, medicatie- en evaluatiestudies.

Doelgroep VISK

Kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar.

Gebruik VISK

Omdat de VISK eenvoudig door ouders zelf kan worden ingevuld, is bij de afname meestal geen deskundige nodig. Voor een verantwoorde interpretatie is de deskundigheid van een psycholoog, orthopedagoog of kinder- en jeugdpsychiater met testtheoretische kennis een voorwaarde.

Overzicht GGZ meetinstrumenten

Op de pagina GGZ meetinstrumenten vindt u een overzicht van alle vragenlijsten die beschikbaar zijn in NETQ ROM.

Contact

Neem contact op als u de VISK wilt gebruiken.