NETQ Monitoring voor huisartsenpraktijken

Sinds 2018 draait NETQ Monitoring op de achtergrond van het keten informatiesysteem VIP Live. Dit is een onderdeel van Calculus, een dochterbedrijf van Topicus Zorg, net als NETQ Healthcare. Maar liefst 93% van de huisartsen werkt met Calculus. Alle vragenlijsten en meetinstrumenten die wij in onze GGZ-testotheek hebben staan, kunnen nu ook via VIP Live worden ingezet. Ook bieden we voor deze zorgtak andere instrumenten aan, bijvoorbeeld voor chronische- en ouderenzorg. Daarnaast faciliteert NETQ monitoring via VIPlive de Patient Reported Experience Measure (PREM) Chronische zorg.

Bekijk case  

Monitoren

Met name de beroepsgroep van POH’ers werkt indirect met het monitoring platform van NETQ Healthcare om inzichtelijk te krijgen hoe het gaat met een patiënt.

Door voorafgaand aan consulten te monitoren, kan je tijdens het consult dieper ingegaan op de voortgang.

Uitkomsten van de voortgang -of (eenmalige) screening – kunnen gebruikt worden bij beslissingen rondom doorverwijzingen naar tweedelijnszorg, bijvoorbeeld naar een GGZ-instelling.

Management

Zorg verbeteren op basis van data werkt, vooral wanneer het meten over tijd en systematisch gebeurt. Het is belangrijk is op basis van de resultaten de behandelwijze daadwerkelijk bij te sturen.

Hier leest u een praktijkvoorbeeld hoe PREM inzicht geeft in hoe patiënten de kwaliteit van dienstverlening beoordelen.  En een good practice hoe met deze handvatten wordt doorgepakt met wat goed gaat en wat beter kan.