Informatie voor patiënten

GGZ
Bij veel therapieën en behandelingen ontvangen patiënten digitale vragenlijsten die zij voor, tijdens en na de behandeling moeten invullen. Dit routinematig ondervragen wordt ROM genoemd wat staat voor Routine Outcome Monitoring. ROM is een methode om geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en verbeteren. Het heeft als doel om op doorlopende basis de resultaten van de behandelingen te monitoren.

Ziekenhuizen en behandelcentra
Voor, tijdens en/of na de behandeling kan u gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Om bijvoorbeeld uw tevredenheid over de zorg te meten, uw kwaliteit van leven of klachten voor of na een operatie. Deze vragenlijsten worden ook wel PROMs genoemd.

Waarom is dit voor mij belangrijk?
Met name de tussentijdse metingen geven zicht op het effect van uw behandeling. Dit helpt de behandelaar om eventueel bij te sturen tijdens de behandeling en het geeft u meer zicht en regie op uw eigen herstelproces.

Over NETQ
NETQ is leverancier van ROM en PROMs software die door veel instellingen gebruikt wordt. Voor vragen over het gebruik tijdens de behandeling of over de veiligheid van uw gegevens is uw eigen behandelaar of instelling het eerste aanspreekpunt

Klik  op de logo’s voor meer video’s van:
GGZ Nederland169b &
logo-SBG

Kennisdocumenten

Nieuwsbrief

Contact