Onze expertise

Wij helpen u graag om wijzer te worden. Met onze volledig geautomatiseerde dataverzameling en bewerking tot inzichtelijke rapportages bent u al halverwege. Graag delen wij onze monitoringkennis met u:
  • Bijna 2 decennia ervaring in online meten
  • Maatwerk en advies bij uw instrumentkeuze uit ons uitgebreide assortiment
  • Advies en training bij de inrichting van (geavanceerde) meettrajecten, die u zelf te allen tijde kunt bijstellen
  • Wij staan voor begrijpelijke rapportages. Met onze software kunt u deze customizen voor patiënt, behandelaar en manager


Met onze software meet u hoe u er nu voor staat. Met deze informatie in hand maakt u plannen samen met uw patiënt, met elkaar en als management stuurinformatie. Maak de plannen waar. Meet en evalueer of de gewenste resultaten zijn bereikt. Zo verbetert de zorg. Stap voor stap, cyclus na cyclus.

Met Nederlands’ grootste GGZ-instellingen als klant en als ZKN preferred partner lopen wij voorop in doorontwikkeling. Wij betrekken onze klanten bij het opstellen van onze ontwikkelagenda om in de voorhoede te blijven.

Kennisdocumenten

Graag delen wij onze kennis met u. In onderstaande gratis kennisdocumenten (white papers) van NETQ Healthcare leest u meer achtergrondinformatie, expert interviews, praktijkcases en toekomstverwachtingen over onderwerpen als Patient Reported Outcome Measures en Routine Outcome Monitoring.

Zeven handvatten voor patiëntvriendelijke rapportages

Hoe ondersteun je de behandelaar om de resultaten en de voortgang van de ROM-vragenlijsten met de patiënt te bespreken? Met experts uit het veld werkten we tijdens twee kennissessies toe naar een set van belangrijke handvatten voor het opstellen van een patiëntrapportage. In dit document vatten we de eerste learnings samen.

Aanvragen

Routine Outcome Monitoring: Op naar 2025

"ROM weer voor de cliënt"
De afgelopen jaren heeft Routine Outcome Monitoring (ROM) definitief haar intrede gedaan in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hoe kunt u ROM inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van de behandeling voor de cliënt?

Aanvragen

Bekijk inhoudsopgave

Value-Based Health Care en PROMs

"Zorguitkomsten meten vanuit patiëntenperspectief"
Ziekenhuizen en behandelcentra organiseren steeds vaker hun zorg rondom de principes van value-based health care. Wat betekent deze ontwikkeling voor u?

Aanvragen

Bekijk inhoudsopgave

Patient Reported Outcome Measures

“Werken aan zorgkwaliteit met PROMs”
Meet de behandelresultaten en tevredenheid met Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Hoe kunt u starten?

Aanvragen

Bekijk inhoudsopgave

Routine Outcome Monitoring

"Van must naar zegen"
Leer meer over de 4 functies van ROM en hoe u het kunt pakken in uw organisatie. 

Aanvragen

Bekijk inhoudsopgave

Andere kennisdocumenten

E-Health in de GGZ

"Hoe plukt u de vruchten van e-Health ?"
Waar liggen de grootste kansen en hoe kunt u die als GGZ instelling benutten?

Aanvragen