“Meer weten over effect van innovaties op de patiënttevredenheid”

“De zorg heeft baat bij transparantie. Wat is de meerwaarde van je kliniek of van een bepaalde innovatieve interventie? Hoe kun je aantonen of jouw patiënten inderdaad beter af zijn in vergelijking met een regulier zorgtraject? Om dit te kwantificeren en te vergelijken is het belangrijk om zorguitkomsten te meten vanuit het oogpunt van de patiënt (PROMs).”

Aan het woord is Louise Preeker, kwaliteitsfunctionaris en praktijkmanager bij Stichting Cardiologie Amsterdam. “Door de uitkomsten van klinieken te vergelijken kun je beter en sneller van elkaar leren. Daar hebben we uiteindelijk allemaal baat bij; zowel de patiënten, de zorgaanbieders en zorgverzekeraars.”

Naast haar werkzaamheden bij Stichting Cardiologie Amsterdam, heeft Louise zich toegelegd op een aantal innovatieve projecten in de anderhalvelijnzorg (Stadspoli Amsterdam, AF-poli in de eerste lijn, Huisarts als Spil in de zorg) en preventie (Cardiologie & Research Amsterdam).

Waarom PROMs

“Parallel aan de innovatieve projecten die we zijn gestart zijn we nu ook bezig PROMs te implementeren. Niet alleen omdat het ZKN keurmerk dit van klinieken vraagt, maar vooral ook omdat we vanuit wetenschappelijk oogpunt meer te weten willen komen over het effect van onze innovatie projecten. Zo mogelijk resulterend in een publicatie. Op deze manier willen we onze bijdrage leveren aan de huidige uitdagingen in de zorg: het behouden van betaalbare en toegankelijke zorg in de eerste plaats voor de bewoners van Amsterdam.”

Uitreiking ZKN Marijn Lamers500

Op de foto, vrnl: Louise Preeker, Marijn Lamers (ZKN) die het ZKN keurmerk uitreikt aan Dhr. M.G.C. Pieterse (cardioloog)

Welke ontwikkelingen ziet Stichting Cardiologie Amsterdam binnen de cardiologie en hoe spelen jullie daar met PROMs op in?

“Het aantonen van de meerwaarde van je kliniek is tegenwoordig zeer belangrijk. Hoe kun je aantonen dat jouw patiënten inderdaad beter af zijn, en dat patiënten tevreden zijn? Daarnaast is het ook meer en meer belangrijk dat je onderzoek kunt doen naar de werking van innovatieve zorgpaden.

Deze innovatieve zorgpaden hebben als doel om specialistische zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Maar wat is het effect daarvan op de patiënttevredenheid? Bespaart een innovatief zorgpad alleen zorgkosten, of gaat de interventie ook ten koste van de tevredenheid van de patiënt? Of juist niet?”.

Waarom meten jullie de patiëntervaringen?

“Natuurlijk zien we zelf de blije gezichten en tevreden mensen. Om dit echter te kwantificeren en te vergelijken met andere jaren en andere klinieken, is het belangrijk om patiëntervaringen te meten. Zodat de patiënt ons van feedback kan voorzien als er in de door ons geleverde zorg iets verbeterd kan worden, of juist als patiënten wensen dat het voor altijd zo mag blijven.”

Wat wilt u op de korte termijn bereiken met PROMs, en wat op de langere termijn?

“In eerste instantie willen we ons kwaliteitsbeleid borgen en zeker zijn dat de patiënttevredenheid hoog scoort. Op langere termijn zou het als een fundering kunnen dienen voor onze onderzoeksprojecten, zodat we de uitkomsten van nieuwe innovatieve projecten kunnen gaan publiceren.”

Wat zijn voor Stichting Cardiologie Amsterdam de beoogde behandeldoelen?

“Geruststelling, goede doorverwijzing, vertrouwen in arts, afname klachten als benauwdheid, pijn op de borst, dikke enkels, uithoudingsvermogen.We zijn gebonden aan gevalideerde uitkomstmaten, deze zijn nog volop in ontwikkeling. Er zijn nu twee relevantie vragenlijsten waar wij als eerste mee willen gaan werken: Chronisch Hartfalen PROMs en de CQI poliklinische zorg (verkorte versie).”

Vervolgstappen

“Momenteel zijn we nog bezig met het implementeren van PROMs en staan we op het punt een keuze te maken welke vragenlijsten er worden afgenomen en door wie. Voor het maken van een gevalideerde vragenlijst is er een samenwerking tussen NIVEL, Miletus en de NVVC (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie). Wij wachten nu op de eerste versie die we kunnen gaan gebruiken. Wat er voor andere PROMs geïntroduceerd kunnen worden moeten we nog overleggen met deze partijen, om een vragenlijst te gebruiken met de meeste meerwaarde.”

Tips & suggesties

“Ik denk dat het belangrijk is om alvast wat te wennen met het nieuwe systeem van het meten van PROMs voordat je het wil gaan gebruiken met onderzoeken, het kost wel even tijd voor je een aantal knopen hebt doorgehakt. Daarnaast is het belangrijk om te overleggen met de verschillende partijen over welke vragenlijsten je uiteindelijk af gaat nemen om de meeste meerwaarde eruit te halen. Soms zijn er nog vragenlijsten in pilot fase, wellicht kun je meehelpen met het ‘testen’ van deze vragenlijsten. Wij hebben van NETQ zelf al veel geleerd over wat interessant zou zijn om te meten en wat haalbaar zou zijn.”

Meer weten?

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten voor het meten van de door de patiënt ervaren gezondheid en de ervaren kwaliteit van zorg. Door deze vragenlijsten op relevante momenten in de behandeling door uw patiënten te laten invullen krijgt u inzicht in de medische effectiviteit van deze behandeling.

Lees hier meer over PROMs en vraag een PROMs kennisdocument aan met achtergrondinformatie en praktijkcases. Direct aan de slag? Neem contact op voor meer informatie of het maken van een (demo)afspraak.