Veiligheid van NETQ PROMs

Het beveiligen van informatie is belangrijk, zeker als het medische gegevens betreft. In onze online monitoring software wordt belangrijke en zeer persoonlijke informatie verzameld en bewaard. Wij doen er daarom alles aan om de gegevens juist op te slaan en om gegevens alleen ter beschikking te stellen aan personen die daartoe geautoriseerd zijn.
Wij laten ons hierbij leiden door NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de Nederlandse zorgsector. Volgens deze norm is een zorginstelling eindverantwoordelijk voor het realiseren van een afgewogen stelsel van veiligheidsmaatregelen. NETQ PROMs sluit hierbij aan en wij hebben hiervoor alle vereiste maatregelen genomen. In hoofdlijnen komt dit neer op:

  • Een beheerst wijzigingsproces (gewenste/geplande wijzigingen worden vastgelegd, status is in ticketsysteem door u te zien)
  • Beschikbaarheid (waarborging beschikbaarheid infrastructuur en beschikbaarheid applicatie en database conform SLA)
  • Toegankelijkheid voor geautoriseerde gebruikers (met wachtwoord dat voldoet aan de eisen, indien gewenst dual authentication mogelijk)
  • Bescherming tegen ongeautoriseerd gebruik (fysieke beveiliging van de data, beveiliging tijdens transport en tegen ongeautoriseerde toegang)

Dataopslag

Uw data wordt opgeslagen conform richtlijnen van ISO27001. De datacenters staan in Nederland en vallen daarmee onder de Nederlands wetgeving.

Meer informatie?

Uigebreide informatie is te vinden in het document: NETQ factsheet NEN 7510 en WBP

Interesse in NETQ ROM?

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een (demo) afspraak