Managementrapportages in NETQ ROM en PROMs

Het gebruik van NETQ ROM werd veelal vooral gestart vanuit de verplichting om aan te leveren aan SBG. Soms werd er door de behandelaar of tijdens een MDO gebruik gemaakt van de beschikbare informatie. De zorgverzekeraars waren met name geïnteresseerd in de responspercentages van de zorginstellingen.

 

Ontwikkelingen in de markt

Inmiddels kijken zorgverzekeraars (in het jaarlijkse inkoopproces) niet alleen meer naar de responscijfers maar ook naar het behandeleffect en de CQ-Index, GGZ-thermometer of resultaten van andere Patiënttevredenheidsonderzoeken (PTO’s). Zorginstellingen worden uitgedaagd hun producten en diensten te verbeteren.

Om de juiste kant op te kunnen sturen is het voor leidinggevenden van belang om zicht te krijgen op de kwaliteit van de producten en diensten, en de verbetering in de loop der jaren. Hiervoor stelt NETQ managementrapportages beschikbaar.

Bedoeling van managementrapportages algemeen

Het meten (ROMmen) van cliënten heeft als hoofddoel de behandeling te verbeteren. De managementrapportage heeft als doel het management te ondersteunen en het managen te verbeteren. Ze geeft een vernieuwde scherpere blik.

Wat gebeurt er binnen onze zorginstelling?

Managementrapportage wordt gebruikt om antwoord te krijgen op de volgende vragen: Hoe gaat het met onze zorginstelling? Wat zijn onze gemiddelde resultaten? Hoe is de spreiding? Welke vragenlijsten gebruiken we? Wat is het verschil per team? Wat is het behandeleffect? Waar in de organisatie gaat het beter dan gemiddeld; of boven verwachting of beter dan de gestelde doelstelling? Waar in de organisatie gaat het minder goed? Waar moeten we helpen de prestaties te verbeteren?

De resultaten zorgen ervoor dat het management verdere vragen gaat stellen: welke hypotheses, mogelijke verklaringen zijn er?

Kortom, managementrapportages leveren een dieper inzicht op. Ze brengen verrassingen en verbazing met zich mee en maken inzichtelijk waarop je als management van de instelling wilt sturen. Managementrapportages kunnen tot slot ook worden gebruikt om medewerkers of afdelingen accountable te houden: aan de behaalde scores kunt u positieve dan wel negatieve consequenties verbinden.

 

Mogelijkheden binnen NETQ managementrapportages

Binnen NETQ ROM of PROMs is het mogelijk om zelf managementrapportages in te richten zodat deze optimaal aansluiten bij de informatievraag van het MT.

 

Typen managementrapportage

De volgende zes rapportagetypen zijn beschikbaar:

   1. Scoreverloop grafiek
    Hoe hoog is de gemiddelde score van de geselecteerde cliëntengroep per meting (in grafiek)
   2. Scoreverloop tabel
    Hoe hoog is de gemiddelde score van de geselecteerde cliëntengroep per meting (in tabel)
   3. Instrumenten verbruikoverzicht
    Welke instrumenten (vragenlijsten) werden in de geselecteerde periode gebruikt; wat was daarop de respons.
   4. Responsoverzicht
    Overzicht van de verstuurde, ingevulde en verlopen vragenlijsten per periode
   5. Signaleringslijst
    Overzicht van cliënten met een bepaalde (uitzonderlijke) score op de vragenlijst
   6. NPS-grafiek
    Geeft een jaar inzicht in de percentages ambassadeurs, passief tevreden cliënten, en criticasters van uw zorginstelling

 

Selecties binnen managementrapportages

Afhankelijk van het gekozen rapportagetype zijn de volgende selecties te maken:

 1. Welke vragenlijst moet worden gebruikt
 2. Welke vorm moet de rapportage krijgen: staaf-, lijn- of taartdiagram
 3. Welke opmaak en welke informatie in het plaatje
 4. Welke dataset moet worden geselecteerd (welk jaar/ team/ traject)
 5. Welke cliënten- of patiëntengroep moet worden geselecteerd (bijvoorbeeld naar geslacht of leeftijdscategorie)

Benchmarks in managementrapportages

Binnen de managementrapportage kan ook een benchmark worden opgegeven (bijvoorbeeld de score van een afdeling tegen de score van de hele organisatie).

 

Managementrapportage: wie krijgt de informatie en hoe vaak

Binnen de managementrapportage kan worden opgegeven naar wie en met welke frequentie de managementrapportage per e-mail moet worden verzonden.

Meer weten over onze rapportagemogelijkheden? Neem contact op!