15 april 2e ronde Doorbraakproject ROM; zien wij u daar?

Woensdag 15 april a.s. is in Utrecht de startconferentie van de tweede ronde van het doorbraakproject ROM. Tijdens deze conferentie staan presentaties van bekende sprekers & best practices uit de praktijk op het programma.

In de GGZ is men voortvarend met Routine Outcome Monitoring (ROM), het meten van behandeluitkomsten in de dagelijkse praktijk, aan de slag gegaan. Maar de verzamelde gegevens worden nog niet ten volle benut. Daarom worden doorbraakprojecten ROM gestart, in opdracht van het Landelijk Platform GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het Nederlands instituut van Psychologen en GGZ Nederland. De organisatie is in handen van het Trimbos-instituut, het project wordt gefinancierd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.

Het Doorbraaknetwerk bestaat uit twee rondes van elk 15-20 teams. In april start de tweede ronde. In deze tweede ronde worden de meest kansrijke goede voorbeelden (beschikbaar vanuit de eerste ronde, elders uit ons land en daarbuiten) geïmplementeerd. Het gaat hierbij om het betekenisvol gebruik van ROM gegevens ten dienste van het empoweren van de cliënt, gezamenlijk beslissingen nemen, kwaliteitsverbetering en uiteindelijk betere behandeluitkomsten.

Het netwerk kent twee niveaus:

1. Doorbraaknetwerk Shared Decision Making (SDM), open voor teams en vrijgevestigden die ROM willen gebruiken in de dialoog tussen de individuele cliënt en de behandelaar met als doel gezamenlijk beslissingen over de behandeling te nemen;

2. Doorbraaknetwerk Leren van ROM, open voor teams en vrijgevestigden die een impuls willen geven aan hun kwaliteitszorg met behulp van geaggregeerde ROM-gegevens.

 

Wie kan meedoen?
Beide Doorbraaknetwerken staan open voor teams uit instellingen voor GGZ en verslavingszorg (alle doelgroepen) en voor vrijgevestigden (individueel of in een samenwerkingsverband).

NETQ Healthcare is aanwezig bij de 2e ronde op woensdag 15 april. Zien wij u daar? Meer informatie vindt u hier.

Schermafbeelding 2015-03-11 om 14.32.39