Aansluiting op KoppeltaalGGZ

Al geruime tijd bestaat de wens om met het NETQ Monitoring platform aan te sluiten op KoppeltaalGGZ. Dit is een landelijke integratie- en informatiestandaard voor de GGZ die ervoor zorgt dat verschillende talen van systemen samen één taal spreken en middels deze taal communiceren.

Bron video: Stichting Koppeltaal

Eind juni is in samenwerking met Arkin de kick-off geweest van het project om het NETQ Monitoring platform aan te sluiten op KoppeltaalGGZ en de eerste fase van informatie-uitwisseling te realiseren. Dit betreft het aanbieden van informatie over een nieuw te starten behandeltraject en het aanbieden van een startmeting. Door het aanbieden van deze informatie aan Koppeltaal, is het eHealth platform Karify in staat om deze informatie op te halen en aan de cliënt of patiënt aan te bieden.

Na een succesvolle afronding van dit project zullen meer projecten volgen voor het realiseren van aanvullende functionaliteiten en informatie-uitwisseling.