Applicatiebeheerder Yvonne Binnerts van Parnassia Groep zwaait af

In de afgelopen zeven jaar was zij als applicatiebeheerder onze primaire contactpersoon binnen Parnassia Groep en leverde zij haar waardevolle bijdrage en feedback tijdens klantbijeenkomsten. Maar nu zegt Yvonne Binnerts haar werk vaarwel. Dankbaar als we zijn voor de fijne samenwerking, blikken we samen terug op haar loopbaan in de GGZ.

De pensioengerechtigde leeftijd heeft Yvonne Binnerts nog niet bereikt, maar toch nemen we al afscheid van haar. Haar werk is inmiddels overgenomen door twee collega’s. “Mijn geliefde, die ook bij Parnassia Groep werkt, gaat met pensioen. Hij is wat ouder dan ik. Dat weet ik al dertig jaar, dus ik spaar ook al dertig jaar om tegelijk met hem te kunnen stoppen”,  zo legt Yvonne uit.

Meten is weten in 1988
Yvonne begon haar werkende leven 34 jaar geleden als systeembeheerder: eerst bij de RIAGG in Den Haag en met de overname door Parnassia ging zij mee. Bij de RIAGG waren Yvonne en haar collega’s hun tijd vooruit. “We waren daar al heel futuristisch bezig. Door een aantal vooruitstrevende psychologen waren wij de eerste instelling in Nederland die de DSM-III automatiseerde. Deze psychologen wilden de situatie voor en na de behandeling met elkaar kunnen vergelijken. Een aantal behandelaren maakten toen al gebruik van de SCL-90 om hun behandeleffect te evalueren. We hebben het over 1988. Zo ben ik in het vak van systeembeheerder opgegroeid met het principe meten is weten.”

Schaalvergroting in de GGZ
In de afgelopen decennia zijn er grote bewegingen geweest binnen de GGZ en Yvonne maakte ze allemaal mee: “Als ik daar op terugkijk denk ik natuurlijk allereerst aan de enorme schaalvergroting in de GGZ. Op een gegeven moment was er een fusiegolf. De RIAGG’s werden opgeheven en moesten allemaal met lokale psychiatrische instellingen samenwerken. Van een organisatie van 120 man gingen we ineens op in een instelling van een paar duizend man, en dat is eigenlijk nooit gestopt. In het vak van applicatiebeheerder sta je dan ineens heel ver van de werkvloer af. Ik heb daar wel wat moeite mee gehad.”

Invoering DBC-stelsel
Behalve de schaalvergroting droeg ook de invoering van het DBC-stelsel bij aan de snelle vercommercialisering van de GGZ. Yvonne: “Vroeger hadden we ook al afspraken met zorgkantoren, maar met de ingang van de DBC’s is de GGZ nog veel commerciëler geworden. Ineens ontstond er iets als concurrentie op de GGZ-markt. Dit dwong behandelaren om na te denken over hun eigen behandeling, waardoor ze efficiënter moesten gaan werken. Dat was op zich heel goed, maar ik denk dat dit ook veel nadelen heeft gehad. Je ziet nu een trend dat men daar toch een beetje van terug begint te komen en het DBC-stelsel op de schop wil gooien. Maar tot op heden is er nog steeds niets nieuws.”

Start monitoring
Rond 2010 tekende Parnassia voor de ROM-applicatie van NETQ Healthcare. Een collega van Yvonne werd functioneel beheerder en toen hij wegging in 2013 nam zij de rol over. Hoewel ze zich de beginjaren met NETQ als moeizaam herinnert, ziet ze sinds een paar jaar een duidelijke verbetering optreden. “We hebben als klant inspraak gekregen en alles is nu veel inzichtelijker”, zegt Yvonne, “Het doel is natuurlijk om een zo goed mogelijk pakket te hebben wat voor de behandelaar wérkt. Dat is altijd mijn insteek geweest met NETQ. Het monitoren moet de behandeling ondersteunen; niet een administratieve last worden.”

Blik vooruit
Gebaseerd op haar jarenlange ervaring heeft Yvonne zo haar ideeën en wensen voor de toekomst van de technologie in de GGZ. “De administratie om dat hele behandelproces heen moet lichter en makkelijker zijn. Intenties en pogingen waren er wel in het veld, maar eigenlijk zijn er in de laatste paar jaar helemaal niet zoveel ontwikkelingen geweest op dat gebied. Dit is waar elke softwareleverancier volgens mij op moet focussen: het moet intuïtiever en makkelijker zijn om dingen in te richten, in te vullen, uit te vragen en vast te leggen. Koppelingen tussen systemen spelen daar ook een belangrijke rol in.”

Tijd om te genieten
De zomer is aangebroken en de timing voor meer ontspanning lijkt perfect. Namens ons team danken wij Yvonne hartelijk voor de prettige samenwerking en wensen we haar veel geluk. Yvonne besluit: “Voorlopig ben ik vooral bezig met klussen en daarnaast wil ik natuurlijk de vrijheid vieren. Na 34 jaar werken zit je toch in een soort stramien. Het is nu tijd om te genieten van het leven en van elkaar.”

 

Yvonne Binnerts startte haar loopbaan in 1988 als systeembeheerder bij de RIAGG in Den Haag. Na de overname van de RIAGG door Parnassia kwam zij daar in dienst. In 2013 werd zij binnen Parnassia Groep beheerder van NETQ Monitoring. Tot aan haar recente afscheid in 2020 was zij de primaire contactpersoon voor NETQ Healthcare.

 

 

FOTO: PIXABAY.COM | TEKST: CARINA VAN SELLING