Argus aanlevering met NETQ Healthcare

Houdt uw zorginstelling een Argusregistratie bij? Dan dient u binnenkort uw Argus gegevens aan te leveren aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). NETQ Healthcare helpt u graag verder met een correcte aanlevering van uw Argus gegevens aan SBG.


Martijn-Argus-LinkedIn

 

In het kader van het landelijke project ‘Dwang en Drang’ heeft GGZ Nederland samen met betrokken instellingen een gegevensset ontwikkeld genaamd Argus. Zorgaanbieders die vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen, registreren sinds 2012 de door hen toegepaste vrijheidsbeperkende interventies met de Argus gegevensset.

Argus aanlevering aan SBG
Sinds vorig jaar is het landelijke Argusregister ondergebracht bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). De Argus gegevens dienen aan SBG aangeleverd te worden en moeten in hetzelfde aanleverbestand opgenomen worden waarmee uw zorginstelling reeds de Routine Outcome Monitoring (ROM) gegevens aanlevert aan SBG. Het separaat aanleveren van Argus data aan SBG is niet mogelijk.

Let op: Om de rapportages over 2015 beschikbaar te krijgen, dient u voor 1 juli 2016 de Argus gegevens aan SBG aan te leveren. Voor meer informatie, ga naar de website van SBG.

Oplossing NETQ Healthcare
NETQ Healthcare biedt u de mogelijkheid om de Argus gegevens en de ROM data op de juiste manier in één XML bestand te combineren. Zodat u uw Argus gegevens goed kunt aanleveren aan SBG. Als uw zorginstelling reeds samen met NETQ Healthcare de SBG aanlevering verzorgt, dan dient u aan te sluiten bij ons nieuwe XML format zodat ook uw Argus gegevens aangeleverd kunnen worden.

    • Gebruikt u momenteel ten behoeve van de aanlevering aan SBG een CSV bestand en wilt u nu Argus gegevens aanleveren? Dan verzoeken wij u om tijdig voorzieningen te treffen met uw EPD leverancier om aan te kunnen sluiten bij ons nieuwe XML format.
    • Maakt u nu gebruik van de SBG Aanlevermodule en levert u aan met een CSV bestand, maar hoeft u geen Argus gegevens aan te leveren? Dan verandert er niets behalve dan dat u twee nieuwe kolommen aan het CSV bestand dient toe te voegen. SBG heeft de aanleverstandaarden ten aanzien van de SBG aanlevering onlangs uitgebreid. Dit zijn de kolommen “startdatumZorgtraject” en “einddatumZorgtraject”. Deze dienen na “zorgtrajectnummer” en voor “locatiecode” geplaatst te worden in het CSV bestand.
    • Maakt u reeds gebruik van een XML bestand om via NETQ ROM aan te leveren aan SBG? En hoeft u geen Argus gegevens aan te leveren? Dan hoeft u niet aan te sluiten bij ons nieuwe XML format en verandert er voor u niets.

Meer informatie?
Maakt u reeds gebruik van onze SBG Aanlevermodule en dient u nu ook de Argus gegevens aan te leveren aan SBG? Of wilt u meer weten over de SBG Aanlevermodule van NETQ Healthcare? Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op via 088 – 2444100 of laat uw gegevens in het formulier hieronder achter. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.