Atrium MC start met NETQ PROMs

Atrium MC in Heerlen start met NETQ PROMs als pilot voor de afdelingen kinderneurologie en oncologie. Zij willen met name de relatie tussen zorgverlener en patiënt evalueren en verbeteren. De resultaten uit de vragenlijsten worden dan ook met de patiënten besproken en meegenomen in de behandeling.

NETQ PROMs Atrium

Over NETQ PROMs:

PROMs (Patient Reported Outcome Measures) zijn vragenlijsten voor patiënten die inzicht geven in de medische effectiviteit van geleverde zorg. Met digitale vragenlijsten kunt u naast de behandeleffecten ook de algehele tevredenheid over uw instelling meten. NETQ biedt een monitoring platform om geautomatiseerd vragenlijsten aan patiënten te versturen, gekoppeld aan zorgtrajecten. De uitkomsten in de vorm van rapportages geven inzicht in het effect van de behandeling of ervaring van de patiënten.