Blog: 2016 Jaar van de verandering: de patiënt bepaal(d)t?

“We should be measuring and reporting meaningful outcome that matters to people.”

Dat was de krachtige boodschap waarmee Thomas Kelley zijn betoog over value based healthcare afsloot tijdens het symposium ‘De Patiënt bepaal(d)t: tijd voor verandering’. Een pleidooi dat naadloos aansloot op het centrale uitgangspunt tijdens het symposium: samen dienen we de patiëntgerichtheid te verbeteren.

Blog Anne Bakker NETQ HealthcareVerschillende sprekers zoals Thomas Kelley, Directeur Europa van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) en Bettine Pluut, organisatieadviseur en e-Health onderzoeker, brachten vernieuwende inzichten over patiëntgerichtheid en waardegedreven zorg. Het symposium werd georganiseerd ter gelegenheid van de oratie van Jan Hazelzet, hoogleraar ‘Kwaliteit en uitkomsten van zorg’ aan het Erasmus Medisch Centrum.

Waardegedreven zorg & PROMs
Wat heeft een zorgprofessional of zorgaanbieder nodig om constant te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg? En hoe weet je als patiënt welke instelling je het beste kan bezoeken om behandeld te worden? Volgens Thomas Kelly zijn deze vragen te beantwoorden met data. Door samen met patiënten én zorgprofessionals de zorgstandaarden te definiëren, te benchmarken en hierover transparant te zijn.

Deze zorgstandaarden bestaan naast de typische proces- en structuur uitkomstmaten zoals bijvoorbeeld de onverwacht lange opnameduur van een patiënt, voor een groot deel uit uitkomstmaten die gebaseerd zijn op Patient Reported Outcome Measures (PROMs). PROMs zijn vragenlijsten die de zorguitkomsten en kwaliteit van leven vanuit het perspectief van de patiënt in kaart brengen. Eén van de belangrijkste instrumenten die onze klanten gebruiken om te sturen op kwaliteit. Patiëntervaringen vormen zo een wezenlijk onderdeel van zorgkwaliteit en daarmee een essentiële bouwsteen van de waardegedreven zorg.

Wat is patiëntgerichtheid?
Een vernieuwende visie op het begrip ‘patiëntgerichtheid’ kwam tijdens de presentatie van Bettine Pluut aan bod. Op basis van haar jarenlange werkervaring in de gezondheidszorg zijn er volgens Bettine Pluut drie perspectieven op patiëntgerichtheid te onderscheiden in relatie tot zorginformatie en e-Health: holistisch zorgen, empowerment, responsief zijn.

Bij elk van de benaderingen is er een andere rol voor de patiënt weggelegd, variërend van de benadering waarbij de patiënt als zorgbehoeftig persoon wordt gezien die slechts in dient te stemmen met een behandeling en niet echt iets hoeft te doen met de zorginformatie (holistisch), tot de benadering waarbij de patiënt gezien wordt als een autonoom individu dat zelfstandig beslissingen neemt en daarbij informatie nodig heeft om op basis daarvan beslissingen te nemen (empowerment).

Bij de derde benadering (responsief zijn) staat met name het proces centraal en is patiëntgerichtheid erg afhankelijk van de persoon en context. Hierbij wordt bovendien benadrukt dat de patiënt an sich eigenlijk niet bestaat; deze kan meerdere identiteiten en variërende voorkeuren hebben. De rol van informatie is afhankelijk van de persoon en context. Deze benadering past volgens mij het beste bij de patiënt van de toekomst! Wat vind u?

Heeft u interesse om met mij over PROMs van gedachten te wisselen? Laat uw gegevens hieronder achter en ik neem contact met u op.

 

Deze blog is geschreven door Anne Bakker, accountmanager Cure @ NETQ Healthcare.
Telefoon: +31 (0)20 70 59 011 en e-mail: anne.bakker@netqhealthcare.nl.