De cliënt centraal? De mogelijkheden van cliëntrapporten

Overal hoor je het terug: De cliënt staat centraal in de zorg en dient te beschikken over meer zeggenschap tijdens de behandeling. En inzage te krijgen in zijn of haar eigen dossier. Maar hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot de zorgpraktijk?

Zorginstellingen doen er alles aan om de cliënt centraal te stellen in het zorgproces. Maar de Routine Outcome Monitoring (ROM) rapporten blijken in dit opzicht vaak nog het onderschoven kindje. Van oudsher worden de resultaten van een vragenlijst op een standaard wijze gepresenteerd in rapporten die vaak alleen inzichtelijk zijn voor de behandelaar.

Het is dan vervolgens aan diezelfde behandelaar om de rapporten en inzichten te vertalen voor de cliënt, daarbij gebruikmakend van de juiste toon en woordkeuze die past bij de cliënt die hij of zij voor zich heeft. Het spreekt voor zich dat je de resultaten van een klachtenlijst op een andere manier terugkoppelt aan een autistische jongen van acht dan wanneer je met een angstige vrouw van middelbare leeftijd van doen hebt.

Rapporten toegankelijk voor cliënt
Maar wat als we de rapporten inzichtelijk gaan maken voor de cliënt? Dat de cliënt bijvoorbeeld zelf goed kan zien dat hij of zij veel minder klachten heeft ten opzichte van negen maanden geleden? En dat de cliënt direct na het invullen van de vragenlijst het toegankelijk rapport krijgt toegestuurd en zelf zijn of haar eigen voortgang ziet? In mijn optiek sluit dit volledig aan bij de algemene trend om de cliënt centraal te stellen. Daarnaast leidt een visuele terugkoppeling van de behandeling ook nog eens tot een grotere respons en betrokkenheid van de cliënt.

Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat u het rapport afstemt op degene die het rapport ontvangt. NETQ Healthcare biedt de mogelijkheid om rapporten zelf in te richten*. Onder het tabblad ‘Instrumenten’ vindt u talloze mogelijkheden om de rapporten af te stemmen op uw doelgroep.

Behandelt uw instelling voornamelijk jongeren? Dan wilt u wellicht termen moeilijke termen vermijden in het rapport dat de jongere uiteindelijk zelf inziet. Worden er met name mensen met een stoornis in het autistisch spectrum aangemeld? Dan heeft u misschien baat bij een rapportage met extra grafieken of een uitgebreidere uitleg.

Meer weten?
Wilt u meer weten hoe u uw rapporten beter af kunt stemmen op de cliënt? Wij helpen u graag op weg. Of wilt u meedenken over hoe wij onze applicatie verder kunnen door ontwikkelen met het oog op cliëntrapportages? Neem gerust contact met ons op via onderstaand formulier of bel naar 088 – 2444100. De rapportage mogelijkheden zijn volop in ontwikkeling en we horen graag uw input.

*Bij een aantal lijsten geeft de uitgever geen toestemming voor aanpassingen aan de rapporten