Blog: De Power Patiënt; hét boek voor onder de kerstboom

Een van onze klanten, het Tergooi ziekenhuis, organiseert onder de titel Gezondheidsstudio verschillende activiteiten om actief kennis over gezondheid te delen. Zo was ik afgelopen week aanwezig bij de inspirerende boekpresentatie van “De Power Patiënt, Jij en je arts – samen beter”. Waarom dit een goed boek is om te lezen én naar te handelen, werd gedurende de avond duidelijk.

Blog Anne Bakker NETQ Healthcare

Huidige situatie
Wil Konings is de auteur van het boek en zij schetste deze avond een ontnuchterend beeld van de gezondheidszorg in Nederland. Natuurlijk, de zorg in Nederland is over het algemeen goed georganiseerd. Alleen als we kijken naar de kille cijfers dan zijn er per jaar toch 1.000 vermijdbare sterfgevallen en 20.000 patiënten die ernstige “zorgschade” oplopen. Volgens Wil Konings hebben alle ziekenhuizen de intentie om de patiënt ‘centraal’ te zetten. De praktijk blijkt helaas vaak weerbarstig. Bijvoorbeeld de wachttijden voor een behandeling of diagnose en de gevolgen hiervan voor met name de beleving van de patiënt. Het is iets wat je als patiënt min of meer verwacht maar wat niet het gevoel geeft centraal te staan. Tijdens een discussie met Lea Bouwmeester (Tweede Kamerlid PVDA), Dianda Veldman (directeur NPCF) en Dr. Hans Carpay (Neuroloog Tergooi) werd duidelijk hoe iedereen, dan wel als begeleider/naaste, een Power Patiënt kan worden.

De Power Patiënt
In het boek ‘De Power Patiënt’ wordt met behulp van de POWER piramide praktische handvaten gegeven over hoe je de regie van je behandeling in eigen hand kunt nemen en hoe je je als patiënt zélf centraal kunt stellen. Kortom, hoe ga je als patiënt en zorgprofessional als gelijkwaardige partners met elkaar om en hoe doe je dit op een goede manier. Dit leidt volgens Wil niet alleen tot een beter passende behandeling en snellere genezing maar ook tot meer voldoening en werkplezier voor de zorgprofessional. Uiteindelijk is de verwachting dat dit een hogere kwaliteit van zorg mogelijk maakt tegen lagere kosten.

Keuze informatie?
Tijdens de discussie werden valide vragen gesteld. Kunnen patiënten wel zelf kiezen? Is er voldoende keuze informatie beschikbaar? En gaan we toe naar een samenleving waarin je geld moet hebben om überhaupt een keuze te kunnen maken? Volgens Lea Bouwmeester moeten zorgverzekeraar én de dokter én de patiënt samen bepalen wat kwaliteit is. Persoonlijk zie ik PROMs vragenlijsten (Patient Reported Outcome Measures) aansluiten bij zowel het betoog van Lea als van Wil. Vragenlijsten die de zorguitkomsten vanuit patiënt perspectief in kaart brengen, kunnen op termijn waardevolle keuze informatie opleveren. En tijdens de ‘E’ fase (staat voor Energiek) in de Power piramide kunnen vragenlijsten ervoor zorgen dat je als patiënt intensief betrokken blijft bij de voortgang van jouw eigen behandeling. Het bespreken van deze uitkomsten is een laagdrempelige manier om kritisch en gefundeerd met je behandelaar te overleggen over de gekozen behandelwijze en de voortgang hiervan.

Om mee af te sluiten, de drie goede vragen van de patiënten federatie NPCF, die je altijd aan jouw behandelaar kan stellen:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voor – en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Kortom, het boek De Power Patiënt: lezen dus!

Anne Bakker
Accountmanager Cure @ NETQ Healthcare. Telefoon: +31 (0)20 70 59 011

Hebt u interesse om met Anne over PROMs van gedachten te wisselen? Laat uw gegevens hieronder achter en zij neemt contact met u op.