Blog: Met Argusogen kijken naar Dwang en Drang

Binnenkort is het verplicht voor zorginstellingen om Argus gegevens aan te leveren aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). In deze blog licht ik de achtergrond en doelstelling van de Argus gegevensset nader toe en ga ik verder in op wat deze wijziging voor u betekent. Ook licht ik u graag toe hoe NETQ Healthcare u kan ondersteunen bij het aanleveren van uw Argus gegevens aan SBG.

In het kader van het landelijke project ‘Dwang en Drang’ heeft GGZ Nederland samen met betrokken instellingen een gegevensset ontwikkeld genaamd Argus. Argus is een gegevensset voor de registratie van vrijheidsbeperkende interventies. Met deze gegevensset kan op eenduidige wijze de registratie plaatsvinden van de meest toegepaste vormen van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Denk hierbij aan diverse vormen van insluiting, fixatie, parenterale medicatie, en de gedwongen toediening van vocht en/of voeding.

Achtergrond Argus
Met het project Dwang en Drang werkt de ggz aan het terugdringen van dwangtoepassingen. Dit is hard nodig omdat een vrijheidsbeprekende interventie doorgaans een enorme impact heeft op de patiënt die het overkomt. Een interventie tast de zelfbeschikking van de patiënt aan en grijpt daarom diep in zijn of haar leven.

Om het terugdringen van dwangtoepassingen concreet vorm te geven is het voor zorginstellingen van belang om allereerst inzicht te krijgen in de meest toegepaste vormen van vrijheidsbeperkende interventies binnen de ggz en de manier waarop deze worden toegepast. Om deze reden is de Argus gegevensset ontwikkeld. De te registreren items zijn interventievorm, datum, duur en mate van verzet.

Aanlevering aan SBG
Stichting Benchmark GGZ (SBG) heeft besloten dat vanaf 1 juli 2016 de Argus gegevens verplicht aangeleverd dienen te worden aan SBG. Bovendien dienen deze gegevens  in hetzelfde aanleverbestand opgenomen te worden waarmee zorginstellingen momenteel reeds de Routine Outcome Monitoring (ROM) gegevens aanleveren aan SBG. Het separaat aanleveren van Argus data aan SBG is niet mogelijk. Meer informatie vindt u op de website van SBG.

Oplossing NETQ Healthcare
NETQ Healthcare werkt momenteel aan een oplossing die het voor haar klanten en andere zorginstellingen mogelijk maakt om de Argus gegevens en de ROM data op de juiste manier in één XML bestand te combineren. Als uw zorginstelling reeds samen met NETQ Healthcare de SBG aanlevering verzorgt dan dient u aan te sluiten bij ons nieuwe XML format om ook uw Argus data toegevoegd te krijgen. Hierover hoort u binnenkort meer van ons.

Als u nog geen gebruik maakt van NETQ Healthcare denken wij uiteraard graag met u mee over hoe u met ons uw SBG data en Argus gegevens aan SBG kunt aanleveren.

Meer weten?
Wilt u nu alvast meer weten over Argus en de aanlevering aan SBG? Neem contact met ons op via 088 – 2444100, of laat uw naam en telefoonnummer hieronder achter. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


 

Deze blog is geschreven door Martijn Heijdra, accountmanager GGZ @ NETQ Healthcare.
Telefoon: +31 (0)20 70 59 013
E-mail: martijn.heijdra@netqhealthcare.nl