Blog: Online inzage in ROM resultaten voor mijn cliënt, hoe regel ik dat?

“Hoe ver is uw instelling al met het direct inzichtelijk maken van de ROM behandelgegevens voor de cliënt?”

Anne blog online inzage

In de Agenda GGZ voor gepast gebruik en transparantie staat opgenomen dat cliënten inzicht dienen te krijgen in hun eigen zorguitkomsten. Een brede ontwikkeling die eveneens in andere takken van de gezondheidszorg zichtbaar is. Zo werd onlangs bekend dat minister Edith Schippers (VWS) de komende drie jaar 105 miljoen euro beschikbaar stelt zodat cliënten zelf eenvoudig en digitaal toegang krijgen tot hun gegevens in ziekenhuizen. Maar wat is de status van de inzage in de eigen gegevens door cliënten in de geestelijke gezondheidszorg?

Door inzage in de eigen gezondheidsgegevens zijn cliënten beter in staat om hun eigen behandeling te monitoren en hebben hierdoor, samen met de behandelaar, daadwerkelijk de mogelijkheid om invulling te geven aan shared-decision making. De vraag is nu: Hoe zorgt u dat uw cliënten inzicht krijgen in hun eigen Routine Outcome Monitoring (ROM) gegevens?

Inzage in eigen ROM gegevens voor de cliënt
Bepaal allereerst samen met de cliënt hoe hij of zij de zorguitkomsten gepresenteerd wil zien. Behandelt uw instelling voornamelijk jongeren? Dan wilt u wellicht moeilijke termen vermijden in het rapport dat de jongere uiteindelijk zelf inziet. Diverse zorginstellingen die klant zijn bij NETQ Healthcare voeren momenteel gesprekken met cliëntenraden en andere belanghebbenden over hoe zij ROM behandeluitkomsten het beste kunnen terugkoppelen aan de cliënt. Zo ook voor het instrument OQ-45, waar een van onze klanten een cliëntvriendelijk rapport voor ontwikkeld heeft met daarin uitleg wat de verschillende grafieken betekenen.

Vervolgens is het zaak om na te denken over hoe u de gemeten ROM resultaten in wilt zetten tijdens de behandeling. Als u de ontwikkeling van de klachten van de cliënt goed en duidelijk in kaart brengt, kunt u cliënten beter bij hun eigen behandeling betrekken. De cliënt krijgt meer inzicht in de eigen klachten, waardoor de cliënt beter zijn of haar hulpvraag kan verwoorden.

Welke stappen kunt u nemen als zorgaanbieder?
De volgende stap is om uw visie te vertalen naar de praktijk en om te starten met een pilot. Hoe gaat u de online toegang tot zorguitkomsten voor de cliënt inregelen? Het is mogelijk om met NETQ ROM rapporten direct toe te sturen aan de cliënt.

Met de verschillende rapportblokken in NETQ ROM maakt u eenvoudig rapporten op maat die toegankelijk zijn voor de cliënt. Voeg aan het rapport extra tekstvelden toe waarin u duidelijk aangeeft wat een bepaalde uitkomst inhoudt. Of denk aan het gebruiken van stoplicht-grafieken: dit geeft de cliënt direct en eenvoudig inzicht in de persoonlijke behandelresultaten.

Daarnaast zorgen goede integraties met cliëntportalen en EPD systemen ervoor dat de ROM rapporten ook via deze weg beschikbaar kunnen zijn voor de cliënt.

Meer informatie?
Wilt u aanvullende informatie over de mogelijkheden om de online inzage voor cliënten in te regelen? Laat hieronder uw gegevens achter, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Deze blog is geschreven door Anne Bakker, Accountmanager Cure @ NETQ Healthcare. Telefoon: +31 (0)20 70 59 011 E-mail: anne.bakker@netqhealthcare.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.