Blog: 4DKL-en als een pro (#2)

Door: Peggy van der Pol

Huisartsen en POH-GGZ zien steeds meer patiënten met psychische en sociale problemen. De VierDimensionale KlachtenLijst (4DKL) is het instrument dat zij het meest inzetten bij het in kaart brengen van deze klachten. In mijn vorige blog vertelde ik over mijn ontmoeting met dr. Berend Terluin, geestelijk vader van de 4DKL, en hoe wij aan de slag gingen met de bijbehorende patiëntrapportage. In dit vervolg leest én hoort u voor wie de 4DKL is ontworpen en hoe een huisarts dit instrument optimaal inzet in de spreekkamer.

Beluister Berend Terluin: voor welke patiënten heeft hij zijn 4DKL ontworpen?

Bron: www.nivel.nl

Huisartsen zijn er aan gewend om te normaliseren. Als poortwachter van de zorg weten ze dat de meeste patiënten immers met geruststelling en verheldering naar huis kunnen. Bij vermoeden van psychische problemen helpt de 4DKL deze klachten te duiden en samen door te spreken. 1)

Nog belangrijker, binnen deze groep bestaat ook een groep mensen die zich niet expliciet presenteert met ernstige klachten, maar deze wel heeft. De 4DKL helpt voorkomen de dat je deze groep mensen te licht inschat.

De andere belangrijke toepassing is in het geval van ’somatisatie’, een subschaal van het instrument. Het kan namelijk helpen om de 4DKL in te zetten bij patiënten die komen voor lichamelijke klachten, zonder hint dat er iets psychisch aan de hand is. Vaak ziet het klinische oog van huisartsen dat hier somatisatie kan spelen. Het kan lastig zijn voor huisartsen het gesprek richting spanningen te praten. Met de juiste gesprekstechniek kan juist in deze groep de 4DKL helpen bij inzicht in deze klachten. Dit is ontzettend waardevol, want dit helpt te voorkomen dat de klachten erger worden en mensen veel zorg krijgen of onnodige verwijzingen, waar zij niet gelukkig van worden.

Tot slot kan de huisarts of POH-GGZ de 4DKL gebruiken om het beloop van de problemen te monitoren. Onderstaande grafiek (fictief voorbeeld) geeft in een oogopslag veranderingen in de gerapporteerde klachten over tijd weer.

De 4DKL is te vinden in de standaard testotheek van NETQ Monitoring. De versie met de vernieuwde patiëntrapportage testen we bovendien momenteel onder POH-GGZ via Pro Praktijksteun. Meer weten over de doelstellingen en toepassingen? Mail naar peggy.van.der.pol@netqhealthcare.nl

  1. Terluin B., Terluin M., Prince K., Van Marijk K. 2008. De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) spoort psychische problemen op. Uit: Huisarts en Wetenschap 

 

Dr. Peggy van der Pol is werkzaam als consultant bij NETQ Healthcare, waar zij zich onder meer toelegt op het faciliteren van het gebruik van ROM-gegevens en het verbeteren van patiëntrapportages.