Blog: Reflecteren op oncologische zorg: De lijsten voorbij

Hoe kunnen patiënten en zorgverleners samen reflecteren op de kwaliteit van de kankerzorg en deze verbeteren?

Blog Anne Bakker NETQ Healthcare

Deze vraag stond centraal tijdens de conferentie “Reflecteren op oncologische zorg – de lijsten voorbij”, georganiseerd door de patiëntenvereniging Levenmetkanker en het UMC Utrecht Cancer Center. Een inspirerende avond over zowel de knel- als lichtpunten van de diverse kwaliteitsregistraties. Naast de belichting van mooie samenwerkingen die ontstaan door te werken met kwaliteitsregistraties kwamen ook verschillende knelpunten aan bod, zoals bijvoorbeeld de grote registratielast die ontstaat bij het aanleveren van kwaliteitsinformatie. Aangrijpend was de – mijns inziens – terechte vraag van een (ex) kanker patiënt halverwege de presentaties: “Waar is DE Patiënt in de lijstjes ?”

Samenwerking patiëntenverenigingen en zorgverleners
Een mooi initiatief waarbij de kwaliteitsregistraties geleid hebben tot zorgverbetering en een goede samenwerking tussen patiënt en zorgverlener werd door Christel van Batenburg naar voren gebracht, beleidsmedewerker van de Stomavereniging.

In samenwerking met de Stomavereniging is er een project gestart bij het LUMC om tot een betere stomazorg te komen. Naar aanleiding van de uitkomsten van onder andere de Stomawijzer en de CQ stomazorg hebben stomaverpleegkundigen van het LUMC aan de bel getrokken en contact opgenomen met de Stomavereniging. Om samen de krachten te bundelen en de zorgkwaliteit te verbeteren. Het concrete resultaat: verbeterde telefonische bereikbaarheid, meer structuur en extra fysieke behandelruimtes.

Had ik het maar geweten?
De groep van patiënten die actief naar informatie over zorgkwaliteit zoekt zou veel groter mogen zijn. Volgens Rik van Bemmel, beleidsmedewerker bij Leven met Kanker, blijkt uit verschillende focusgroepen dat het vaak lastig is voor patiënten om de huidige beschikbare kwaliteitsinformatie en kwaliteitsindicatoren te duiden. Om een voorbeeld te noemen: Is geen wachttijd nou juist een goed of een slecht teken?

Maar als patiënten eenmaal in behandeling zijn geweest en twijfels hebben over de ontvangen zorg, dan blijkt dat patiënten wel actief naar kwaliteitsinformatie zoeken. Patiënten hebben dan vanuit hun eigen ervaringen meer inzicht in het belang van kwaliteitsinformatie en denken dan vaak: ‘had ik het maar geweten’ en ‘had ik me maar van te voren verdiept in het verschil van kwaliteit en type behandeling’. Reden dus om patiënten meer te betrekken bij de kwaliteit van zorg en kwaliteitsinformatie gedurende het gehele zorgproces.

Om terug te komen op de eerder gestelde vraag – waar vinden we de patiënt terug in de lijstjes – zou ik enerzijds pleiten voor iets minder kwaliteitsindicatoren en anderzijds om het afnemen van  Patient Reported Outcome Measures (PROMs) vragenlijsten een belangrijkere plek te geven in het kwaliteitsbeleid. Op deze manier kan de patiënt zelf zijn of haar verdiende plek in de lijstjes krijgen.

Anne Bakker
Accountmanager Cure @ NETQ Healthcare. Telefoon: +31 (0)20 70 59 011

Hebt u interesse om met Anne over PROMs van gedachten te wisselen? Laat uw gegevens hieronder achter en zij neemt contact met u op.