Blog: Triple Aim en 'Helbredsprofilen' - takeaways van een studietrip naar Denemarken

 

Blog Ronald Zwartkruis | NETQ Healthcare

Van 11 tot en met 13 september jl. ging ik met de provincie Noord-Brabant, Zorgbelang Brabant en Zet mee op een studiereis naar Denemarken. De reis was onderdeel van het EU-programma ITHACA  (InnovaTion in Health And Care for All) en de delegatie bestond uit negen landen. Het doel was om ervaringen en good practices met elkaar te delen op het gebied van smart health en zorgoplossingen voor actief en gezond ouder worden.

Triple Aim voor een duurzaam zorgstelsel

Een van de belangrijkste verschillen met het Deense gezondheidszorgsysteem is dat Denemarken geen zorgverzekeraars kent en dat zorg voor burgers (bijna) gratis is. De zorg – die overigens van hoog niveau is – wordt gefinancierd via de inkomstenbelasting. Daarnaast wordt veel lokaal geregeld en belegd bij gemeenten, en zijn er talloze lokale en regionale samenwerkingen.

Bij de Denen krijgt Triple Aim van het Institute for Healthcare Improvement veel aandacht. Triple Aim is een concept uit de Verenigde Staten voor het duurzaam organiseren van zorg. Het staat voor het gelijktijdig realiseren van de volgende doelstellingen:

  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg (Experience of Care)
  • Het verbeteren van de gezondheid van een populatie (Population Health)
  • Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking (Per Capita Cost)

Focus op Experience of Care

NETQ Healthcare meet de Experience of Care al bijna tien jaar voor zorgaanbieders en richt zich nu ook samen met Topicus Zorg sterk op deze Triple Aim pijler, met producten en diensten als het monitoring platform van NETQ Healthcare en het EPD Synaps. Ook Proigia, specialist in data- en business analyses en rapportages, en Calculus voor huisartsenzorg (beide onderdeel van Topicus), richten zich sterk op rapporteren van ervaring en beleving van patiënten.

Denemarken is nog niet zo ver als Nederland als het gaat om het uitvragen en meten van patiëntervaringen. Websites waarop patiënten hun ervaringen openbaar kunnen maken zoals ZorgkaartNederland en Kliniekervaringen.nl – waar Nederland al lang vertrouwd mee is – bestaan bijvoorbeeld nog niet in Denemarken. En opvallend: waar het gaat om meetinstrumenten wordt de PREM (Patient Reported Experience Measures) wel genoemd, maar nog weinig geïmplementeerd. Met PREM zet NETQ Healthcare zich nadrukkelijk in voor de Experience of Care, als onlosmakelijk onderdeel van een behandeling. Waar PROMs dus meetinstrumenten zijn voor uitkomsten van zorg op de behandeling zelf, meet PREM de patiëntervaring- en beleving. In de GGZ meten we dit in feite al bijna 10 jaar met de CQi (CQ-index) of andere PTO ‘s (patiënttevredenheidsonderzoeken), waarin ook de NPS (Net Promotor Score) altijd meegenomen wordt. Momenteel werkt NETQ Healthcare samen met partners Calculus en Proigia onder meer aan de PREM Chronische Zorg.

Website met gezondheidsprofielen

Waar wij op het gebied van Experience of Care juist weer veel van de Denen kunnen opsteken, is de manier waarop zij voorlichting geven aan burgers, cliënten en patiënten. Zo is er de veelbezochte en -gebruikte website Helbredsprofilen voor mensen met chronische ziekten. Hierop staan meer dan 600 video’s van zorgprofessionals, waarin ook patiënten aan het woord komen. Ze geven hierin voorlichting over het ziektebeeld en informatie over de kenmerken van een behandeling. De website is al in zes talen beschikbaar en NETQ Healthcare kijkt samen met Zorgbelang Brabant en Topicus naar de mogelijkheden om dit portal vertaald en gealloceerd naar de Nederlandse setting naar Nederland te halen.

 

Terugkijkend was het een bijzonder inspirerende reis die nieuwe ideeën opleverde en concreet aanzette tot actie, zoals bovengenoemde website. Maar het was ook een reis die bevestigde dat we samen met (onderdelen/dienstverleners van) Topicus Zorg op weg zijn naar een zeer compleet portfolio, dat de Experience of Care – in alle lijnen van de zorg – de aandacht geeft die het verdient. Om zo de Voice of the Customer ook écht belangrijker te laten worden in de gezondheidszorg.

Ronald Zwartkruis, directeur van NETQ Healthcare, E-mail: ronald.zwartkruis@netqhealthcare.nl

 

Stuur ons een reactie: