Blog: Van papier naar digitaal

In ons digitale tijdperk geniet de afname van vragenlijsten op papier nog steeds de voorkeur van veel behandelaren binnen de GGZ. Dit vanwege de grote bekendheid met papieren vragenlijsten en de angst voor eventueel responsverlies bij het overstappen op digitale vragenlijsten. Van oudsher worden vragenlijsten immers op papier afgenomen en de gedachte leeft dat cliënten simpelweg afgeschrikt worden door computers of misschien digibeet zijn. Maar wat houdt een digitale vragenlijst eigenlijk in en wat kan je er allemaal mee doen? Tijd om de verschillende mogelijkheden van digitale vragenlijsten uit te lichten.

Digitaliseren vragenlijsten: een creatief proces
Tegenwoordig worden de resultaten van een digitale vragenlijst met één druk op de knop opgediend in visueel aantrekkelijke grafieken en tabellen, zonder de kans op menselijke ‘misrekening’. In één oogopslag ziet men het verloop van een behandeling over de tijd heen in oplopende of dalende grafieklijnen uitgezet tegen het gemiddelde van de bevolking.

Daarmee is een digitale vragenlijst niet alleen een vragenlijst ingevoerd op een computer, het biedt ook tal van mogelijkheden op het gebied van vormgeving, rapportages en tabellen. Het digitaliseren van vragenlijsten is een creatief proces geworden. Niet alleen moet er bij het digitaliseren van een vragenlijst nagedacht worden over hoe je een papieren vragenlijst het beste digitaal kan omzetten. Ook vragen zoals ‘hoe bieden we de vragenlijst zo aantrekkelijk mogelijk aan bij de cliënt?’ en ‘hoe zorgen we dat we recht doen aan de testuitgevers die de vragenlijst zo zorgvuldig hebben samengesteld?’ dienen beantwoord te worden.

‘Omcirkel’ en beeldschermgrootte
Termen zoals ‘vul in’ of ‘omcirkel’ die van toepassing zijn op papieren vragenlijsten moeten bij het opstellen van een digitale vragenlijst worden vervangen door duidelijke omschrijvingen en instructies zoals bijvoorbeeld ‘selecteer een antwoordoptie’. Termen en instructies die de cliënt aanspreken en niet afschrikken en bovendien van toepassing zijn op het gebruik van een computer. En: Hoeveel vragen wil men op een pagina wilt plaatsen? Hoe groot is een gemiddeld computerscherm? Hoe om te gaan met veelgebruikte afwijkende beeldschermgroottes als een tablet of phablet?

Wat wil de behandelaar?
Met het digitaliseren van een vragenlijst dient er ook nagedacht te worden over wat een behandelaar wel en niet in de resultaten wil zien. De mogelijkheden zijn bijna grenzeloos in de manieren waarop je informatie terug kunt koppelen. De behandelaar van tegenwoordig staat echter vaak onder een constante tijdsdruk en wil de informatie zo compleet – maar ook zo kort en bondig – mogelijk teruggekoppeld krijgen. Bij voorkeur met tekstuele uitleg die verwerkt kan worden in een evaluatieverslag of behandelplan.

De voorkeuren hierin verschillen per persoon, per afdeling en per instelling. Dit maakt het maken van een instrument (vragenlijst + rapport) tot een proces dat veel meer inhoudt dan het simpelweg mogelijk maken dat de vragen op een computer ingevoerd kunnen worden.

Het proces staat echter nog in de kinderschoenen. Het denken in digitale versies blijkt een nog onbekend vakgebied. Advies en sturing van mensen die zich hier ondertussen al jaren mee bezig houden kan hierdoor zeker wenselijk zijn.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden om uw digitale vragenlijsten en rapporten te verbeteren? Neem contact met ons op.