Blog: Wat houdt Value-Based Health Care nou precies in?

In 2006 introduceerde Michael E. Porter samen met Elizabeth Olmsted Teisberg het concept van Value-Based Health Care in het boek Redefining Health Care, met als uitgangspunt het maximaliseren van de patiëntwaarde in de zorg.

Waardegedreven zorg in de praktijk

Inmiddels zijn de eerste zorginstellingen in Nederland begonnen met het implementeren van Value-Based Health Care (in het Nederlands: waardegedreven zorg) in de praktijk. Zo heeft de afdeling Cardiologie van het Catharina Ziekenhuis samen met zorgverzekeraar CZ een meerjarencontract afgesloten waarbij de vergoeding geschiedt op basis van de gemeten kwaliteit. Een unieke samenwerking tussen ziekenhuis en verzekeraar waarbij de uitkomst van de zorg (in dit geval gemeten in termen van kwaliteit van zorg) leidend is. Niet voor niets is deze samenwerking afgelopen voorjaar bekroond met de Value-Based Health Care Prize 2016.

Ook binnen de geestelijke gezondheidszorg heeft het gedachtegoed van Porter en Teisberg haar intrede gedaan. In de GGZ Agenda voor gepast gebruik en transparantie zijn tal van elementen te vinden die gestoeld zijn op het concept van waardegedreven zorg. Zo dient de patiënt voldoende keuze informatie tot zijn of haar beschikking te krijgen om samen met de behandelaar te kiezen voor een behandeling. Een behandeling die afgestemd is op de patiëntbehoefte en op het leven van de patiënt.

Zorg vanuit patiëntenperspectief

Waardegedreven zorg integreren in de praktijk betekent dat zorgverleners niet alleen kijken naar wat de meest effectieve behandeling is, maar ook rekening houden met het perspectief van de patiënt. Value Based Health Care (VBHC) gaat namelijk uit van het verhogen van de patiëntwaarde door betekenisvolle zorg te leveren. Dat zorgprofessionals stilstaan bij betekenisvolle zorg vanuit patiëntenperspectief en bij de kwaliteit van leven van de patiënt.

Want ook al zijn effectiviteit en snelheid in de zorg belangrijk, uit de praktijk blijkt dat deze begrippen niet altijd even relevant zijn voor de patiënt. Denk bijvoorbeeld aan een oudere patiënt. Wat is nu voor hem of haar belangrijk: langer leven of een betere kwaliteit van leven? En hoe kijkt de patiënt aan tegen de bijwerkingen van de behandeling, zoals veel pijn en niet langer kunnen lopen?

Monitoren is essentieel

Essentieel binnen het concept van waardegedreven zorg is het stelselmatig meten en monitoren van zowel zorguitkomsten als patiëntervaring en -beleving. Uitkomsten die relevant zijn voor de patiënt. Niet meten om het meten, maar meten om vervolgens deze zorguitkomsten in het gesprek met de patiënt te gebruiken om de behandeling te evalueren en te sturen. Dit ter bevordering van shared-decision making en zelfregie van de patiënt. Daarnaast helpt het om op het niveau van de zorginstelling (of van een afdeling) te kunnen sturen op kwaliteit. Hoe doen wij het als instelling? Wat werkt wel, en wat niet? Hoe ervaren en waarderen de cliënten onze behandeling? Hoe kunnen we van onze zorguitkomsten leren?

NETQ Healthcare helpt zowel GGZ-instellingen als ziekenhuizen en behandelcentra met het in kaart brengen van patiëntrelevante zorguitkomsten en kwaliteit. Om de principes van waardegedreven zorg te vertalen naar de praktijk. Op het niveau van de patiënt, de afdeling en de instelling.

Value-Based Health Care, wat is dat?

We krijgen dan ook vaak de vraag: wat is Value-Based Health Care (VBHC) nou precies? Hoe kan de zorg georganiseerd worden rondom het maximaliseren van patiëntwaarde? En wat is de rol van het meten van patiëntervaringen daarin? Om die reden hebben wij een kennisdocument ontwikkeld over Value-Based Health Care, met daarin de visie van drie vooraanstaande zorgvernieuwers en voorbeelden van Value-Based Health Care in de praktijk.Werken aan Value-Based Health Care met PROMs

Value-Based Health Care kennisdocument

Download het Value-Based Health Care kennisdocument met interviews van prof. dr. Fred van Eenennaam (voorzitter van o.a. de Value-Based Health Care Prize en het Value-Based Health Care Centre Europe), ir. Wil Konings (oprichter ProBeter en auteur van het boek de POWER Patiënt) en dr. Asiong Jie (internist-hematoloog in het Zuyderland ziekenhuis en lector Integrative Patient Centered Health Care aan de Zuyd Hogeschool).

Vul hieronder uw gegevens in en u ontvangt het kennisdocument VBHC direct in uw mailbox!

Deze blog is geschreven door Martijn Heijdra, Accountmanager GGZ @ NETQ Healthcare