Business line manager Rosa Scherjon over NETQ Healthcare en Topicus Zorg

Nadat Topicus Zorg in mei 2018 al een meerderheidsbelang verwierf in NETQ Healthcare, werd laatstgenoemde per januari 2019 een volledige dochteronderneming van Topicus Zorg. Fast-forward naar nu is NETQ Healthcare een zelfstandig draaiend team in Utrecht dat wordt aangestuurd vanuit Deventer door business line manager Rosa Scherjon van Topicus Zorg. Maar wie is Rosa, wat heeft de overname tot nu toe opgeleverd en wat brengt deze ons in de toekomst?

Toen Rosa Scherjon in 2006 na een periode in Griekenland weer terugkeerde in Nederland, ging zij aan de slag als product manager bij Calculus. Als vanzelf kwam zij vervolgens bij Topicus terecht, omdat Topicus in 2009 eigenaar werd van Calculus. Inmiddels is Rosa directeur van Calculus en tegelijkertijd business line manager binnen de divisie Zorg van Topicus, de divisie waartoe NETQ Healthcare nu ook behoort. Rosa vertelt: ‘De diensten die we aanboden vanuit Topicus voor de zorgsector werden steeds uitgebreider, maar er was nog geen oplossing voor het monitoren van patiënten. NETQ was echt een aanwinst voor Topicus. Niet alleen door de uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van monitoring, maar ook door de kennis van de tweede lijn. Dit bracht ons nieuwe kansen om de eerste en tweede lijn met elkaar te verbinden.’

De zorg verbinden
Met dat verbinden zijn de oudgediende en kersverse Topicanen – zoals medewerkers van Topicus zichzelf noemen – gezamenlijk voortvarend aan de gang gegaan (zie bijvoorbeeld artikel ‘Meten door de keten’). Via het platform VIPLive kunnen huisartsen en POH(-GGZ) nu een vragenlijstmodule in gebruik nemen die draait op de engine van NETQ Monitoring. Ook GGZ-instellingen plukken hier op hun beurt de vruchten van wanneer huisartsen met behulp van vragenlijsten beter kunnen screenen en doorverwijzen, waardoor de GGZ minder tijd kwijt is aan intakes.

Stevige fundering
Dat NETQ Healthcare onderdeel is van Topicus Zorg valt op het eerste gezicht niet meteen op. Want los van de nieuwsberichten die we hierover deelden in de afgelopen jaren, maken we nog steeds monitoring software, hebben we onze eigen herkenbare identiteit en lopen de contacten voor onze klanten nog altijd via de vertrouwde wegen. Toch zijn er achter de schermen al bergen verzet (zie ook ‘Onder de motorkap bij NETQ Healthcare’). Rosa: ‘Voor de klanten van NETQ Healthcare heeft de overname betekend dat er meer kon worden geïnvesteerd in de technologie van NETQ Monitoring. Door de grotere capaciteit ligt er nu een stevigere fundering en zijn er ook in de toekomst meer mogelijkheden voor verdere doorontwikkeling.’

Meer technologie in de zorg
De huidige coronacrisis doet een beroep op ieders improvisatievermogen. Maar de sector waarin dit waarschijnlijk het meest urgent is, is de zorg. Rosa: ‘Bij Topicus werken we al jaren dagelijks aan technologische innovaties voor de zorg. Ook zonder corona was het hard nodig om de zorg klaar te stomen voor een toekomst van vergrijzing en een toenemende vraag. Maar deze crisis vraagt om een versnelde inzet van nieuwe technologie. Thuis zelf de bloeddruk opmeten, vragenlijsten invullen, chatten met de arts… het zijn activiteiten die voorheen nog wel eens op wat weerstand stuitten, maar die mensen nu noodgedwongen in sneltreinvaart moeten accepteren en eigen moeten maken. Het is bijzonder om te zien hoe innovatief en flexibel mensen zijn als de nood echt hoog is. Ik hoop dat we hiervan als samenleving iets goeds meenemen naar het tijdperk na de crisis.’

 

Rosa Scherjon is business line manager bij Topicus Zorg en is mede verantwoordelijk voor de activiteiten van NETQ Healthcare. Zij is bereikbaar via rosa.scherjon@topicus.nl