CEO Blog: Van 1 man op de maan naar 1 miljoen mondige mensen

Leon blogzwIn 1961 sprak toenmalig president van de Verenigde Staten van Amerika John F. Kennedy zijn gedenkwaardige betoog uit om voor het einde van dat decennium een mens naar de maan te brengen en hem veilig te laten terugkeren.

Met de huidige theorieën in ogenschouw nemend, kunnen we gerust stellen dat Kennedy hier een BHAG © dropte, een Big Hairy Audacious Goal (in het Nederlands slecht vertaald naar het Grote Gedurfde Dappere Doel). Deze BHAG is onderdeel van de management theorie van de Rockefeller Habits, een theorie die NETQ Healthcare in 2013 introduceerde en tot op de dag van vandaag met succes uitvoert.

NETQ Healthcare’s BHAG is als volgt geformuleerd:

In 2025 voor 1.000.000 mensen de kwaliteit van leven verbeteren door de gezondheid te monitoren en de resultaten inzichtelijk te maken om hiermee shared decision-making te faciliteren. 

Met deze BHAG willen we samen met zorgprofessionals een stem geven aan patiënten en cliënten. Dat is op zich niets nieuws en dagelijks worden we via diverse media overstelpt met deze voornemens.

Meet het welbevinden van de patiënt
Maar bij NETQ Healthcare willen we nog een stap verder gaan. Lichtend voorbeeld in deze is een interessant gesprek dat ik mocht hebben met een zorginkoper en kwaliteitsmanager van een grote zorgverzekeraar. Daarbij werd het praktijkvoorbeeld wat op dit moment draait in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven aangehaald. Kort gezegd komt het erop neer dat wanneer de kwaliteit van zorg op de afdeling Cardiologie wordt verbeterd, er meer budget beschikbaar komt vanuit de zorgverzekeraar voor o.a. innovatie. Fantastisch nieuws! Zonder het belang van de patiënt ondergeschikt te maken, wordt kwalitatieve verbetering financieel beloond om zo verder te kunnen innoveren in de zorg. Meting vindt middels allerlei kengetallen plaats.

Maar ik zou er graag nog een indicator aan willen toevoegen waar nu niet naar gevraagd wordt: het welbevinden van de betreffende patiënt. Zou het niet fantastisch zijn om te weten dat die patiënt nu wel kan voetballen met zijn kind? Deze simpele maar zeer belangrijke vraag is bijzonder eenvoudig met NETQ software te meten.

Samen een stem geven
Een soortgelijk geluid hoorde mijn collega Anne Bakker tijdens de conferentie ‘Reflecteren op oncologische zorg – de lijsten voorbij’ waar een patiënt in de zaal op stond en zich hardop afvroeg waarom de patiënt ontbreekt in de scoringslijstjes.

U leest het: er is voor NETQ Healthcare nog genoeg werk aan de winkel! Gelukkig geldt dat ook voor zorginstellingen.  Samen kunnen we de cliënten en patiënten een stem geven

Ik wens u en de uwen mooie kerstdagen en een gezond 2016!

PS. Benieuwd naar NETQ Healthcare’s eerste stappen op weg naar realisatie van de BHAG? Neem gerust contact met me op via 088 – 24 44 100 of leon.sijbers@netqhealthcare.nl.

PS2. Overigens gelooft een enkeling niet dat Kennedy’s BHAG gehaald is….