“De cliënt neemt steeds meer de regie in eigen hand”

Routine Outcome Monitoring (ROM) is de methodiek waarbij regelmatig de toestand van cliënten gemeten wordt, met als doel om de behandeling te evalueren en eventueel bij te sturen. Onlangs sprak NETQ Healthcare met Henk Schalkwijk, Business Analyst bij GGZ Eindhoven en De Kempen (GGzE) over ROM. Hoe wordt er binnen GGzE gebruik gemaakt van deze methodiek? En welke ontwikkelingen ziet GGzE binnen haar vakgebied? “De cliënt neemt steeds meer de regie in eigen hand.”

ggze website 2

Waarom maakt GGzE gebruik van ROM?
“Wij gebruiken Routine Outcome Monitoring voor verschillende doeleinden. Enerzijds om zicht te krijgen op de behandeling op individueel niveau. Moeten we op basis van de ROM gegevens een individuele behandeling bijstellen of doorzetten? Ook kijken we naar de doeltreffendheid van interventies. Is bijvoorbeeld een bepaalde therapie, zoals gedragstherapie, voor de cliënt effectiever gebleken dan een andere behandelmethode? Daarnaast wordt ROM ingezet voor onderzoeksdoeleinden – om inzicht te krijgen op de effectiviteit van interventies – en ter verantwoording naar onder andere zorgverzekeraars. ROM wordt bovendien ingezet om te leren van de behandeluitkomsten, met als doel om zorgprocessen (paden) verder te optimaliseren en zicht te krijgen op bereikte veranderingen op organisatieniveau. Ook gebruiken we ROM om de opbouw van de verschillende doelgroepen vast te stellen.”

Op wat voor manier draagt ROM bij aan shared-decision making?
“De gegevens uit ROM dienen als informatiebron voor de dialoog tussen cliënt en behandelaar. Op basis van de uitslag van de meting, bespreekt de behandelaar samen met de cliënt waar zij zich de daaropvolgende tijd op gaan richten. Is dit bijvoorbeeld een behandeltraject om de toegenomen angst of depressie te behandelen? Wordt de huidige behandeling uitgebreid, gestaakt of afgesloten? Kortom, de gemeten behandeluitkomsten worden geraadpleegd bij het nemen van een gezamenlijke behandelbeslissing en dragen bij aan shared-decision making.”

In hoeverre draagt ROM bij aan zelfregie van de cliënt?
“De gemeten behandeluitkomsten vormen een aanleiding om het gesprek aan te gaan met de cliënt. Herkent de cliënt zich in de gemeten depressieklachten? Veel van de behandelingen hebben als doel om gedachten te ordenen en rust te creëren. Om de cliënt een kapstok te geven waaraan zijn of haar klachten opgehangen kunnen worden. De gemeten resultaten kunnen erbij helpen om de klachten en voortgang concreter te maken. Als je de klachten en het verloop daarvan goed in kaart brengt, kun je cliënten beter bij hun eigen behandeling betrekken. De cliënt krijgt daardoor meer inzicht in de eigen klachten, waardoor de cliënt beter zijn of haar hulpvraag kan verwoorden.”

Welke ontwikkelingen ziet GGzE binnen haar vakgebied en hoe kun je hierop inspelen met ROM?
“Met het oog op de toekomst zien wij dat de cliënt steeds meer de regie in eigen hand neemt. Daarbij ondersteund door elektronische hulpmiddelen, online behandelingen en apps. De verkregen gegevens door middel van ROM kunnen dan sturend zijn in de keuze van de te volgen behandelmodules.”

Op de foto: het hoofdgebouw van GGzE.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over NETQ ROM? Neem contact met ons op via 088 – 2444100 of vul onderstaand contactformulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.