Blog: Betrek de cliënt écht bij de behandeling. Stuur een cliëntrapportage.

Anne blog clientrapportage
“Kan ik ook mijn eigen ROM resultaten ontvangen?”

Steeds vaker stellen cliënten terecht de vraag of zij, na het invullen van een Routine Outcome Monitoring (ROM) vragenlijst, hun eigen antwoorden en resultaten mogen ontvangen. Dat is nodig en belangrijk omdat cliënten in de ROM rapportages kunnen terugvinden hoe hun behandeling de afgelopen tijd verlopen is. En door het inzien van hun eigen gegevens meer betrokken blijven bij hun eigen therapie en gezondheid.

Maar momenteel geldt nog vaak het uitgangspunt dat de behandelaar de ROM rapportage inziet en deze in de behandelkamer vertaalt voor de cliënt. Of misschien ook niet. En: de standaard ROM rapportages waarin de antwoorden van de cliënt verwerkt zijn, zijn niet altijd even toegankelijk voor de cliënt. Dus ook al wil je de standaard ROM rapportages direct opsturen naar de cliënt, vaak zijn deze qua taalgebruik en kennisniveau gericht op de behandelaar en niet op de cliënt.

Denk bijvoorbeeld aan de standaard ROM rapportage voor de OQ-45 vragenlijst. Wat betekent de term ‘Symptomatische Distress’ die bovenaan een tabel of grafiek in de rapportage staat? Of de term ‘Interpersoonlijke relaties’? En hoe moet je als cliënt een stijgende of dalende lijn in een grafiek interpreteren, zonder dat er enige uitleg bij vermeld staat?

 

De oplossing? Cliëntrapportages

Tijd dus om de ROM rapportages direct inzichtelijk te maken voor de cliënt door de ontwikkeling van zogenoemde cliëntrapportages. NETQ Healthcare biedt de mogelijkheid om rapportages zelf in te richten en volledig af te stemmen op verschillende cliëntengroepen. Zoals bijvoorbeeld een van onze klanten gedaan heeft, GGZ-instelling GGNet. In samenspraak met haar cliëntenraad heeft GGNet speciaal een cliëntrapportage ontwikkeld waarin de resultaten van de OQ-45 vragenlijst op cliëntvriendelijke wijze getoond worden.

Stap voor stap is er nagedacht over welke informatie terug dient te komen in de cliëntrapportage. Welke terminologie is goed te begrijpen? Welke informatie is werkelijk van toegevoegde waarde voor de cliënt? Moet het verloop van de behandeling uitgebeeld worden in tekst, tabellen of grafieken? Of alle drie?

Veel vragen die uiteindelijk geleid hebben tot de eerste echte cliëntrapportage van de OQ-45. Deze cliëntrapportage kan vervolgens bijvoorbeeld in het cliëntenportaal van GGNet direct gedeeld worden met de cliënt.

 

Gedeelde besluitvorming én een hoge respons

Door de cliënt direct inzicht te geven in zijn of haar eigen cliëntrapportage, schep je als zorginstelling daadwerkelijk de mogelijkheid om de cliënt meer te betrekken bij de behandeling en mee te laten beslissen over het verdere verloop ervan. Zo stimuleer je de cliënt om toekomstige ROM vragenlijsten ook in te vullen én verhoog je daarmee het responspercentage van jouw zorginstelling.
Kortom: door cliënten toegang te geven tot hun eigen ROM cliëntrapportages, faciliteer je gezamenlijke besluitvorming én verhoog je de respons.

 

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden en wilt u meedenken over de ontwikkeling van een cliëntrapportage voor uw organisatie? Ik hoor graag van u. Laat uw gegevens hieronder achter en ik neem contact met u op. Ook kunt u contact met mij opnemen via anne.bakker@netqhealthcare.nl of 020 70 59 011.

Deze blog is geschreven door Anne Bakker, Accountmanager @ NETQ Healthcare. Telefoon: 020 70 59 011,  e-mail: anne.bakker@netqhealthcare.nl