"De jeugdzorg is in 2015 behoorlijk in beweging"

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Lees ons interview met Stichting Adoptievoorzieningen over hoe zij met het veranderende landschap van de jeugdzorg de adoptiespecifieke zorg in kaart brengt en daarbij gebruik maakt van de enquêtetool van NETQ. “De jeugdzorg is in 2015 behoorlijk in beweging.”

Hoe spelen jullie in op de verschuivingen van verantwoordelijkheden binnen de jeugdzorg?

“Stichting Adoptievoorzieningen biedt preventieve opvoedingsondersteuning aan adoptiegezinnen en helpt ze op weg bij het vinden van de juiste hulpverlener.

Momenteel hebben wij een enquête lopen via NETQ onder adoptiehulpverleners en jeugdzorginstellingen. Binnen de jeugdzorg wil de Stichting die hulpverleners in kaart brengen die expertise hebben over adoptiehulpverlening aan adoptiegezinnen en geadopteerden.”

Tegen welke achtergrond willen jullie de jeugdzorg in kaart brengen?

“De jeugdzorg is in 2015 behoorlijk in beweging door de transitie van de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg naar de gemeenten. Dit heeft grote consequenties voor hulpverleners. Wij willen graag weten welke hulpverleners door deze veranderingen zijn gecontracteerd door gemeenten,gestopt, gefuseerd of als praktijk zijn overgenomen.

“Gezinnen die bij deze

contractvrije aanbieders aankloppen

moeten de hulp uit eigen portomonnee betalen.

Een zorgwekkende ontwikkeling.”

Een van de gevolgen van de transitie is dat alle hulpverlenende instanties en praktijken contracten moesten afsluiten met gemeenten. Alleen dan kan een huisarts of wijkteam naar die hulpverlener verwijzen. De hulp wordt dan uit het jeugdzorgbudget van de gemeente betaald.”

Wat zijn jullie bevindingen tot nu toe?

“Uit de enquête blijkt nu al dat – hoewel de grotere instellingen inderdaad contracten hebben afgesloten – veel kleine particuliere praktijken echter (nog) contractvrij werken, dus zonder overeenkomst met een of meerdere gemeente(n). Of praktijken kunnen slechts in een kleine zorgregio hulpbieden. Dat betekent dat gezinnen die bij deze contractvrije aanbieders aankloppen de hulp uit eigen portemonnee moeten betalen. Een zorgwekkende ontwikkeling.”

Schermafbeelding 2015-04-08 om 11.41.19

Oproep deelname onderzoek

Bent u hulpverlener met adoptiedeskundigheid en heeft u geen uitnodiging voor de enquête ontvangen? U kunt zich nog aanmelden voor de Sociale Kaart Adoptienazorg van Stichting Adoptievoorzieningen door een e-mail te sturen aan consultatie@adoptie.nl.

Het onderzoek van Stichting Adoptievoorzieningen is uitgevoerd met NETQ Survey. Ook benieuwd hoe u onze enquêtetool tool kan inzetten voor uw onderzoek? Lees waarom onderzoekers gebruik maken van de NETQ tool voor wetenschappelijk onderzoek op de website van NETQ Survey.