Digitale zorg verbindt: eHealth onderzoek

Onderzoek levert bewijs voor potentie van digitale zorgtoepassingen in de ambulante GGz.

Vier maanden geleden schreven we op dit blog over het onderzoek rondom digitale zorg. Dit onderzoek is uitgevoerd met de vragenlijstsoftware van NETQ. Inmiddels zijn de onderzoeksresultaten bekend!

Mensen met psychische klachten gaan met behulp van digitale zorg beter voorbereid in gesprek met hun hulpverlener. Bovendien raken zij door e-mailcontact met hun hulpverleners gemakkelijker hun spanningen kwijt. Hun naasten (familie / vrienden), voelen zich ook beter geïnformeerd. Daarnaast blijkt ervaringskennis een belangrijke sleutel tot succes van digitale zorg. Dit alles blijkt uit de gebruikersverkenning in het ‘Grip op eHealth’ project waarbij 15 cliënten- en familieorganisaties in de GGz zijn betrokken. Het onderzoek is gedaan via groepsinterviews (n=67) en vragenlijstonderzoek (n=217) onder mensen met psychische klachten en/of hun naasten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er volop kansen zijn om naasten via digitale zorgtoepassingen meer te betrekken bij het zorgproces o.a. door hen beter te informeren. Maar ook blijkt dat de bekendheid met digitale zorg verder moet worden vergroot. Het feit dat mensen met psychische klachten en hun naasten nog weinig tot geen gebruik maken van digitale zorg komt mede omdat digitale zorgtoepassingen weinig worden aangeboden of omdat men niet weet dat het bestaat.

Belangrijkste inzichten onderzoek eHealth

Uit de onderzoeken komen de volgende belangrijkste inzichten naar voren:

  1. Bekend maakt bemind.
  2. Ervaringskennis is de sleutel tot goede digitale zorg.
  3. Persoonlijke informatie vergroot de geschiktheid van digitale zorg.
  4. Beveiligd e-mailcontact tussen gebruiker en hulpverlener heeft potentie voor brede toepassing.
  5. Bekendmaking en enthousiasme vanuit de aanbieders van zorg stimuleren het gebruik.
  6. Digitale zorg dient gezien te worden als aanvulling op de huidige zorg, niet als vervanging daarvan.
  7. Digitale zorg biedt voor alle zorgfases mogelijkheden, m.u.v. de diagnosefase.
  8. Digitale zorg draagt bij aan grotere maatschappelijke acceptatie van psychische klachten.
  9. Digitale zorg is ook geschikt voor naasten van mensen met psychische klachten.

Lees hier de samenvatting van de rapportage of lees hier het volledige rapport.

De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis voor een visie op digitale zorgtoepassingen vanuit een gebruikersperspectief. Er wordt bovendien een (online) informatief boekje beschikbaar gesteld voor mensen met psychische klachten en hun naasten.

Waarom dit eHealth onderzoek?

Cliënten- en familieorganisaties willen grip krijgen en een eigen visie ontwikkelen op digitale ontwikkelingen. Daarnaast willen zij wensen formuleren voor de ontwikkeling en verspreiding van digitale zorgtoepassingen. Zij willen bovendien actief deelnemen aan het ontwikkelen en implementeren van digitale zorgproducten. Met deze aanpak hopen zij de empowerment en het zelfmanagement van mensen met psychische klachten en hun naasten in de ambulante GGz te vergroten.

De projectgroep ‘Grip op eHealth’ kijkt ernaar uit om samen met een aantal GGz-instellingen de lessen uit deze verkenning toe te passen in de praktijk.

Werken aan vraagsturing