Ellis Magnee: "ROM moet het primaire proces ondersteunen"

Ze studeerde af in psychologie, sjeesde als promovenda en kwam vervolgens als onderzoekspsycholoog onder Prof. Dr. Egger binnen bij Vincent van Gogh voor GGZ. Daar maakte zij mee hoe Routine Outcome Monitoring volwassen werd, en haar bijdrage daaraan was onmiskenbaar. Nu neemt NETQ Healthcare afscheid van Ellis van Paassen-Magnee als contactpersoon voor Vincent van Gogh. Als voorvechter van het meten in de zorg ten behoeve van kwaliteit, zetten we haar graag eens in de schijnwerpers.

Ellis van Paassen-Magnee

Ellis, hoe ben je binnen Vincent van Gogh voor GGZ betrokken geraakt bij ROM?

“Toen ik startte bij Vincent van Gogh, had hoogleraar neuropsychologie Jos Egger een hele bak aan data liggen van psychologische testen. Die wilde hij verwerken in SPSS tot een fatsoenlijke digitale database. Ik heb toen heel wat uren data ingeklopt, maar gelukkig vroeg Jos mij op een gegeven moment om patiënten te testen op intelligentie. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Na anderhalf jaar kwam er een interne vacature vrij en toen werd ik onderzoeker/beleidsmedewerker verslavingszorg. Ik ontdekte hoe leuk ik beleidswerk vond. In 2011 of 2012 zijn wij als beleidsmedewerkers gecentraliseerd in één stafbureau, en kort daarop werd ik gevraagd of ik het ROM-project verder handen en voeten wilde geven. Maar dat was een forse uitdaging. We waren pas begonnen met rommen volgens de vereisten van SBG en het ongelukkige was dat men had gekozen om dat traject in NETQ ‘Basis-ROM’ te noemen, met de afkorting BROM. En dat kwam overeen met de algemeen heersende gedachte: ‘brom, moet ik gaan rommen?’ Dus in het begin deden we dat trucje: we sprongen door dat hoepeltje en deden verder nog niet zo veel met de resultaten van die lijst.”

Hoe heeft ROM z’n plek dan verworven in de dagelijkse praktijk?

“Dat is in kleine stapjes gegaan. Ik heb geprobeerd te faciliteren dat medewerkers gemakkelijk de resultaten uit de vragenlijsten konden interpreteren. Ik heb instructies gemaakt en deze via het intranet en geplastificeerde A4tjes beschikbaar gesteld. Verder stuurden we patiënten die een ROM-meting hadden ingevuld nog een kort aanvullend vragenlijstje waarin we de vraag stelden of de resultaten van voorgaande vragenlijsten door de behandelaren met ze besproken zijn. Geleidelijk aan raakte zo het gebruik van de vragenlijsten ingeburgerd en werd de waarde steeds meer erkend. Per zorgprogramma heb ik samen met de betreffende managers gekeken: wat willen jullie nu echt weten als het gaat om een stoornis binnen jullie zorgprogramma, en wat zijn dan de meest geschikte instrumenten? Op die manier hebben we een heleboel stoornisspecifieke ROM-trajecten ingericht en die worden tot op de dag van vandaag gebruikt. Toch blijft het soms lastig. Behandelaren hebben er in de afgelopen tien jaar zoveel registratieve lasten bij gekregen. Ik zeg altijd: het primaire proces is leidend, en ROM moet ondersteunend zijn aan dat primaire proces.”

Waarom vind jij zelf ROM zo belangrijk?

“Met mijn achtergrond in wetenschappelijk onderzoek, snap ik het belang van objectieve maten. Elke behandelaar is anders, elke patiënt is anders, maar deze vragenlijsten helpen je om geobjectiveerd naar die cliënt te kunnen kijken. Zo kunnen we allemaal in dezelfde taal, dezelfde bewoordingen duiden wat er aan de hand is. Het hangt niet af van mijn kennis en mijn ervaring, het staat gewoon vast: deze cliënt scoort 4 op dit domein of deze schaal.”

Wat zijn je plannen nu je weg bent bij Vincent van Gogh voor GGZ?

“Na 15 jaar was ik toe aan iets nieuws, dus ik besloot om per 1 september als zzp’er aan de slag te gaan. Mijn kracht ligt in het out-of-the-box denken: hoe kan ik mensen meenemen, hoe kan ik mensen zo ver krijgen dat ze vanuit intrinsieke motivatie die dingen doen die belangrijk zijn voor de goede zorg. Voor Dekra werk ik al enige tijd als freelance auditor HKZ, en in de toekomst ook als auditor ISO9001. Dat is ontzettend leuk om te doen, omdat je dan in andere instellingen het gesprek mag voeren over kwaliteit en ook direct in de keuken kan kijken. Daarnaast ga ik voor Q-consult kwaliteitstrainingen geven. Verder wil ik als zzp’er beschikbaar zijn als onafhankelijk onderzoeker bij prisma-analyses, en dan niet alleen in de GGZ maar in de hele gezondheidszorg. Kortom, ik ga mij inzetten voor de kwaliteit van zorg in de breedste zin des woords.”

We bedanken Ellis voor het prettige contact in de afgelopen jaren en wensen haar een hele mooie voortzetting van haar carrière toe.