Aanmelding gebruikersbijeenkomst ‘Succesvol met ROM en PROMs anno 2017’


Voor wie?
Gebruikers van het NETQ Healthcare monitoring platform
Wanneer? Dinsdag 20 juni van 9:15 tot 13:30 uur
Waar? NETQ Healthcare, Gebouw Trimbos-instituut, Da Costakade 45, Utrecht

Dinsdag 20 juni, 9:15 – 13:30 uur
Anno 2017 is inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg niet meer weg te denken uit de Nederlandse gezondheidszorg. Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt al enkele jaren Routine Outcome Monitoring (ROM) ingezet om zowel de behandelaar als cliënt meer inzicht in de status van de behandeling te geven. Ziekenhuizen en behandelcentra zetten steeds vaker Patient Reported Outcome Measures (PROMs) vragenlijsten in om inzicht te krijgen in de medische effectiviteit en cliëntperceptie.

Inhoudelijk programma met dr. Suzan Oudejans van Mark Bench
Maar zonder een goed ingerichte ROM en PROMs-omgeving en -strategie komen de vergaarde gegevens niet altijd volledig tot hun recht. Hoe zorgt u er nu voor dat uw organisatie ROM en PROMs vragenlijsten op een zinvolle manier inzet? NETQ Healthcare helpt u op weg tijdens de gebruikersbijeenkomst op 20 juni a.s. en licht u graag de geavanceerde mogelijkheden van het monitoring platform van NETQ Healthcare toe. Tevens komt ROM-expert dr. Suzan Oudejans van Mark Bench een inhoudelijke presentatie geven over het optimale gebruik van vragenlijsten, de resultaten die daaruit voorkomen en de terugkoppeling daarvan.

Het thema van deze gebruikersbijeenkomst is: Succesvol met ROM en PROMs anno 2017. Wij merken dat er een grote behoefte is om ROM en PROMs resultaten beter te benutten en om de administratielast rondom het ROM en PROMs proces te minimaliseren. Met deze gebruikersbijeenkomst willen we samen met u ingaan op de uitgebreide mogelijkheden van NETQ ROM en PROMs én hoe u anno 2017 het meeste succes kunt boeken met ROM en PROMs en aansluiting vindt op de belangrijkste relevante ontwikkelingen uit de zorgpraktijk.

Programma
Het programma bestaat uit drie onderdelen. Tijdens het eerste gedeelte staan we stil bij nieuwe functionaliteiten en updates omtrent het monitoring platform van NETQ Healthcare. Vervolgens behandelen wij actuele ontwikkelingen uit de zorgpraktijk die relevant zijn voor de toepassing van ROM en PROMs, zoals onder andere:

• Shared decision-making en zelfregie van de cliënt stimuleren (Cliëntrapportages)
• Intern benchmarken & Managementrapportages
• Sturen op kwaliteit
• Respons verhogen t.b.v. aanlevering aan derden (Stichting Benchmark GGZ, LROI-PROMs)
• Koppelen met EPD’s

In het derde gedeelte gaan we samen met dr. Suzan Oudejans van Mark Bench dieper in op het optimale gebruik van vragenlijsten, de resultaten die daaruit voortkomen en de terugkoppeling daarvan aan de cliënt. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Hoe introduceer je het beste een vragenlijst in het kader van ROM? Hoe kun je aandacht besteden aan de verschillende onderwerpen van de vragenlijst en hoe kan ROM een zinnige en positieve bijdrage leveren aan het behandelproces? Daarbij wordt er dieper ingegaan op zelfmanagement, gedeelde besluitvorming en gespreksvoering.

De gebruikersbijeenkomst sluiten we af met een lunch. Kortom: een mooi inhoudelijk programma voor de gebruiker van NETQ Healthcare die het meeste uit ROM en PROMs wil halen.

Aanmelden
U kunt zich tot en met donderdag 8 juni aanmelden via het formulier onderaan deze pagina. De exacte locatie van de gebruikersbijeenkomst wordt u tijdig toegezonden. De kosten van de bijeenkomst bedragen €75,- excl. BTW, per deelnemer. Dit is inclusief de lunch.

Heeft u een vraag?
Heeft u alvast een vraag of onderwerp dat u graag behandeld wilt zien? Laat dit dan aan ons weten in het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. De sprekers zullen uw vraag zeker behandelen.

Locatie gebruikersbijeenkomst:
Gebouw Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
(exacte zaalnummer volgt nog)

Kunt u toch niet komen?
Mocht u onverhoopt toch niet komen, dan kunt u zich tot en met 8 juni kosteloos afmelden. Meld u zich later af? Dan brengen wij €75,- excl. BTW in rekening.

  • Komt u samen met een collega? Voer hieronder het e-mailadres van uw collega in
  • Tot slot:

    Door op 'Inschrijving verzenden' te klikken, wordt uw inschrijving definitief. U krijgt per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. NETQ Healthcare behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de workshop te annuleren.