Follow-Up meting; nazorg zonder zorgen

Hoe zorg je ervoor dat je als zorginstelling of kliniek weet hoe het met uitbehandelde patiënten gaat? En hoe voorkom je dat patiënten die uitbehandeld zijn met klachten blijven rondlopen? Met andere woorden, of de hulp op langere termijn beklijft of dat men terugvalt? Het instellen van een ’Follow-up’ meting vormt voor zowel de zorginstelling als patiënt de sleutel voor goede nazorg.

Voor een zorginstelling of kliniek staat het leveren van de best mogelijke zorg voorop. Maar als een patiënt eenmaal uitbehandeld is, weten we vaak niet of de behandeling of ingreep wel effectief is geweest, terwijl we dit wel graag willen weten. De behandeling is immers afgelopen, en er is geen directe aanleiding voor contact tussen behandelaar en patiënt.

Door automatisch een Follow-up meting te sturen kan je als behandelaar eenvoudig achterhalen hoe het met een patiënt gaat en goede nazorg leveren. Dit kan bijvoorbeeld zes maanden na het aflopen van een behandeling. Deze functionaliteit wordt standaard aangeboden in zowel NETQ ROM als NETQ PROMs.

Follow-op meting instellen

Als behandelaar stel je een termijn in waarna je wilt dat er weer contact wordt opgenomen voor een Follow-up meting. Dit kan na bijvoorbeeld drie of zes maanden, of na een jaar. Vervolgens wordt er op dit ingestelde tijdstip automatisch nadat de behandeling afgelopen is een uitnodiging gestuurd naar de patiënt om de Follow-up meting in te vullen. Daarin kan hij/zij aangeven hoe het gaat. Op basis van de gegeven antwoorden bepaalt de zorginstelling of er aanleiding is om de patiënt opnieuw uit te nodigen.

Laagdrempelig en preventief

Voor patiënten is zo’n contactmoment een laagdrempelig manier om aan te geven als het niet goed gaat. Voor behandelaars is het een effectieve manier om patiënten in de gaten te houden en patiënten eventueel terug te roepen om een verergering van de klachten te voorkomen.

Op deze wijze kan een zorginstelling ook aantonen dat de behandeling ook op lange termijn beklijft. Een dergelijke behandeling scoort kwalitatief natuurlijk hoge ogen.

Extra service

Tijdens de behandeling kunnen patiënten er al op gewezen worden dat ook na behandeling de zorginstelling graag wil weten hoe het met de patiënt gaat en er na een bepaalde periode een Follow-up meting verstuurd wordt. Een extra service naar de patiënt toe die de eventuele nazorg zowel laagdrempelig als preventief maakt.

Ook benieuwd naar het instellen van een Follow-up meting? Neem contact op met NETQ Healthcare.