Governance Code voor minister Bruno Bruins op ZKN-congres

Vorige maand vond in Utrecht het jaarlijkse congres van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) plaats. Als preferred supplier was NETQ Healthcare er bij. Het thema van deze editie was ‘Zichtbaar beter’. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport nam tijdens het congres de ZKN Governance Code in ontvangst. Met deze code laten ZKN-leden zien hoe zij zichtbaar beter bijdragen aan maatschappelijk verantwoord & duurzaam ondernemen en kwaliteit van zorg.

In zijn toespraak sprak Bruins onder meer over patiënttevredenheid en uitkomstmetingen, en hoe belangrijk deze zijn als graadmeters voor de kwaliteit van zorg. De verplichting voor ZKN-leden om te monitoren door middel van PROMs noemde Bruins ‘een mooi resultaat’. Hij complimenteerde ZKN verder met het initiatief Zorgladder, de ontwikkelingen in eHealth en de voortvarendheid waarmee de vereniging met de VIPP-regeling aan de slag was gegaan. Tot slot moedigde Bruins ZKN aan om in de toekomst snel meer klinieken te laten aansluiten, maar ook om niet-leden bij te staan als het gaat om kwaliteitsverbetering.

De rode draad in de betogen van de sprekers die volgden was ‘zorg met aandacht voor de mens’. Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelde dat de belangrijkste vraag voor een kliniek zou moeten zijn: “Is de zorg die u biedt ook de zorg die u uw eigen familie en naasten gunt?” Lea Bouwmeester, voorzitter van de redactieraad ICT & Health pleitte voor een gelijkwaardige dialoog tussen arts en patiënt: “Laten we zorgen dat het systeem werkt voor mensen, in plaats van dat patiënten zich moeten aanpassen aan het systeem.” In datzelfde kader spoorde Philip Idenburg van BeBright de toehoorders aan: “Blijf innoveren!” Volgens hem zullen burgers afdwingen dat er verandering gaat plaatsvinden en moeten we samenwerken voor maatschappelijke waardecreatie.

Voordat de 250 leden en relaties van ZKN weer huiswaarts togen, werd de dag op vermakelijke wijze samengevat in dichtvorm. We kijken terug op een waardevol congres en danken ZKN voor de organisatie.

Interesse in het online afnemen van PROMs in uw kliniek? Lees hier meer over NETQ Monitoring voor zelfstandige klinieken.