HKT-R toegevoegd aan testotheek; update OQ-45, VISK & NVE

Er is een nieuwe vragenlijst toegevoegd aan de NETQ testotheek, de HKT-R. Daarnaast zijn er een aantal updates met betrekking to de bestaande vragenlijsten OQ-45, NVE, en VISK. 

HKT-R toegevoegd

De Historische, Klinische en Toekomstige – Revisie (HKT-R) is aan de testotheek toegevoegd. Deze lijst is een risicotaxatie-instrument voor klinisch opgenomen forensische patiënten. Het instrument kan per 1 januari 2015 ook aangeleverd worden aan SBG.

Update OQ-45

Er is een extra normgroep toegevoegd.  Vanaf nu is het mogelijk om scores te vergelijken met zowel de normale populatie als met een psychiatrische patiëntgroep. Daarnaast is de lay-out van de grafieken aangepast. De schalen worden nu apart getoond met de klinische range op de achtergrond waardoor visueel sneller zichtbaar is op welke gebieden zich eventueel problemen voordoen. Tevens is de reliable change index extra toegevoegd aan het scoreverloop waardoor het nog gemakkelijker te zien is of een cliënt vooruit of achteruit is gegaan.

Hogrefe nieuwe uitgever NVE

Per 1 januari 2015 is Boom gestopt met het uitgeven van de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE). Vanaf dezelfde datum wordt de lijst uitgegeven door Hogrefe. Alle bestaande gebruikers van de lijst dienen voor het gebruik een aparte overeenkomst te hebben met Hogrefe. Bent u een bestaande gebruiker zijn van de NVE, dan heeft de uitgever zelf contact met u opgenomen.

Boom nieuwe uitgever VISK

Per 1 februari 2015 is de Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK) overgegaan van uitgeverij Pearson naar Boom. De kosten blijven hetzelfde (2,49 per afname).