Inzet meetinstrumenten eerste halfjaar 2020

In de eerste twee kwartalen van 2020 zijn er via NETQ Monitoring 519.172 ingevulde vragenlijsten verzameld. Dit betekent een duidelijke stijging ten opzichte van de periode ervoor, maar ook ten opzichte van de eerste zes maanden van 2019.

De toename is met name toe te schrijven aan intensiever gebruik binnen de instellingen die al met NETQ Monitoring werkten. Met name meetinstrumenten als OQ45, HoNOS, CQ-index, SDQ en BSI werden veelvuldig ingezet. Een overzicht van het eigen gebruik vinden instellingen via de statistieken van de eigen omgeving.