Inzicht in patiëntervaringen: nieuwe rapportagemogelijkheden

In het laatste kwartaal van het jaar vindt veelal het overleg plaats tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen over de doelstellingen voor het komende jaar. Daarbij wordt een veelheid aan zaken besproken. Een van de thema’s daarbij is patiënttevredenheid of patiëntervaringen. Om dit te meten gebruiken zorginstellingen bijvoorbeeld de CQ Index GGZ, de GGZ Thermometer of de PREM (ziekenhuizen en behandelcentra).

NETQ Healthcare heeft een nieuw managementrapportage-type ontwikkeld, dat met name geschikt is voor het weergeven van scores op eenmalige metingen over een populatie, hiermee leent het zich bij uitstek voor vragen(lijsten) met betrekking tot patiënttevredenheid.

Statusrapportages

In deze rapportage kan per vraag gekeken worden wat de cliënten hebben geantwoord. Ze geeft de status voor de zorginstelling op deze vraag weer.

 

Het is ook mogelijk om dit in een taartdiagram te tonen:

U kunt voor deze rapportages zelf een selectie maken met betrekking tot de periode, het team etc.

Verlooprapportages

In deze rapportage wordt de status van een periode weergegeven in een staaf. Door meerdere periodes (staven) naast elkaar te tonen krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de klantbeleving over de tijd.

U ziet in dit voorbeeld hoe het ingezette beleid ten aanzien van “bereikbaarheid” zijn vruchten afwerpt. U kunt onder andere kiezen uit weergave in maanden of in kwartalen.

Wilt u de mogelijkheden van de managementrapportages van NETQ Healthcare beter leren kennen? Of wilt u advies met betrekking tot de inrichting van uw dashboard? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een training op maat.