Blog: Aan de slag met kwaliteits- en effectmetingen in de jeugdzorg

Sinds de transitie jeugdzorg is er voor gemeenten en jeugdzorginstellingen veel veranderd. Niet alleen wordt de jeugdzorg gefinancierd vanuit de gemeente. Ook is de gemeente verplicht om aan te geven welke outcome-criteria u als jeugdzorgaanbieder dient te meten ten behoeve van de kwaliteit en effecten van jeugdzorg. Hoe kunt u als jeugdzorgaanbieder ervoor zorgen dat u aansluit op deze ontwikkeling?

Martijn blog jeugdzorg

Door zorgaanbieders prestaties te laten meten, komen gemeenten, jeugdzorginstellingen en cliënten meer te weten over de effecten en kwaliteit van jeugdzorg.

Maar welke indicatoren zijn dit? Gemeenten moeten hiervoor in hun beleidsplan aangeven welke resultaten ze willen bereiken, hoe deze gemeten gaan worden en welke outcome-criteria men hiervoor hanteert. Het staat gemeenten dus vrij om zelf hier invulling aan te geven en vaak komt de gemeente in samenspraak met zorgaanbieders tot deze criteria.

 

Basisset outcome-criteria jeugdzorg

Omdat het voor zowel gemeenten als jeugdzorginstellingen niet efficiënt is als elke gemeente een eigen set van outcome-criteria ontwikkelt, hebben onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Jeugdinstituut een basisset met drie outcome-criteria gepresenteerd. Het gaat hierbij om: uitval van cliënten, tevredenheid van cliënten over het nut/effect van de jeugdzorg en doelrealisatie van de zorg.

Met de indicator doelrealisatie kan gemeten worden in hoeverre het aanbod en de geboden diensten een bijdrage leveren aan de door de Jeugdwet gestelde doelen. Hieronder vallen:

  • De mate waarin cliënten zonder hulp verder kunnen (zelfredzaamheid)
  • De mate waarin er na beëindiging geen nieuwe hulp meer plaatsvind (duurzame zelfredzaamheid)
  • De mate waarin problemen verminderd zijn en/of zelfredzaamheid/participatie is verhoogd
  • De mate waarin de overeengekomen doelen zijn gerealiseerd

Indicatoren jeugdzorg bekend, hoe nu verder?


NETQ Healthcare beschikt over een uitgebreid aanbod aan gevalideerde meetinstrumenten die de gestelde outcome-criteria binnen de jeugdzorg meten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Child Behavior Checklist (CBCL), de Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) of de Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescent (HoNOSCA) die in te zetten zijn als vast onderdeel van de kwaliteitscyclus van uw jeugdzorginstelling. Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de meetinstrumenten die wij aanbieden.

Deze instrumenten kunt u met het monitoring platform van NETQ Healthcare geheel geautomatiseerd versturen aan kind, ouder, leerkracht, voogd en andere belanghebbenden. Om zowel uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie van de hulp te meten.

Daarnaast beschikt NETQ Healthcare over de mogelijkheid om de cliënttevredenheid en uitval van cliënten te meten op basis van non-respons. Zo helpen wij jeugdzorginstellingen en gemeenten om de drie belangrijke indicatoren echt goed in kaart te brengen en daar in de gewenste vorm over te kunnen rapporteren.

Zelf vragenlijsten en rapporten maken


En: bestaan er binnen uw gemeente overige outcome-criteria waar u aan dient te voldoen en wilt u zelf een meetinstrument op maat bouwen, met specifieke rapportages die volledig afgestemd zijn op uw doelgroep? Het is tevens mogelijk om met het monitoring platform van NETQ Healthcare zelf instrumenten te ontwikkelen en rapportages te maken.

 

Vragen? Neem contact met ons op


Wilt u aanvullende informatie over hoe u structureel de kwaliteit van zorg van uw jeugdzorginstelling kunt meten én verbeteren? Laat hieronder uw gegevens achter, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Martijn Heijdra, accountmanager @ NETQ Healthcare. Telefoon: +31 (0)20 70 59 013. E-mail: martijn.heijdra@netqhealthcare.nl