Blog: Meer weten over de PREM ziekenhuizen?

Blog Anne Bakker NETQ HealthcareDat het patiëntperspectief een steeds belangrijkere rol inneemt in het kwaliteitsbeleid van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC) is al langer bekend. Inmiddels meten steeds meer instellingen hoe de patiënt het effect van zijn of haar behandeling én kwaliteit van leven ervaart met de Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Op termijn zal het ook mogelijk zijn om Patient Reported Experience Measure (PREM) vragenlijsten af te nemen, met de vragenlijst “PREM ziekenhuizen”.

In deze blog ga ik in op de betekenis van de PREM Ziekenhuizen. Wat wordt er met de PREM Ziekenhuizen uitgevraagd? Wat is de toegevoegde waarde voor de patiënt? Hoe kun je als zorgaanbieder de PREM resultaten gebruiken om te sturen op kwaliteit?

Wat is de PREM ziekenhuizen en wat meet het?


De PREM Ziekenhuizen is een relatief korte, algemene vragenlijst die de ervaring meet van de patiënt met betrekking tot informatieverstrekking, bejegening, inspraak en nazorg van een behandeling. Naast de Net Promotor Score (NPS) vraag, bevat de PREM Ziekenhuizen een open vraag waarin de patiënt verbeterpunten en complimenten kan aandragen voor de zorgaanbieder. Hierdoor wordt de patiënt in de gelegenheid gesteld om de zorgaanbieder een waardevolle terugkoppeling te geven over de ontvangen zorg.

Een ander onderdeel dat is opgenomen in de PREM Ziekenhuizen, is de vraag die ingaat op hoe het volgens de patiënt nu gaat met zijn of haar gezondheid als gevolg van de behandeling. Naar mijn mening een uiterst waardevolle vraag, omdat het antwoord hierop inzicht geeft aan zorgaanbieders hoe ze de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. En daarmee ook de patiëntervaring nog meer kunnen optimaliseren.

Validatieproces PREM


Op dit moment kunnen zorgaanbieders deel nemen aan de validatie van de PREM Ziekenhuizen. Verwacht wordt dat de PREM Ziekenhuizen in 2017 verplicht gesteld zal worden [update redactie 17 okt 2017: vanaf 2018 wordt deze verplicht door ZKN en sommige zorgverzekeraars]. Indien een zorgaanbieder al PROMs uitvraagt, dan wordt de PREM na het laatste bezoek uitgevraagd vanuit een continue meetsysteem.

Meten met de PREM Ziekenhuizen?


Net als de PROMs en Routine Outcome Monitoring (ROM) metingen verzorgt NETQ Healthcare ook de PREM Ziekenhuizen. Heeft u interesse in het deelnemen aan de validatiemetingen van de PREM Ziekenhuizen? Neem contact met ons op via 088 – 2444100, of laat uw gegevens hieronder achter. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


Deze blog is geschreven door Anne Bakker Accountmanager Cure @ NETQ Healthcare. Telefoon: 088 – 2444100, e-mail: anne.bakker@netqhealthcare.nl