Meetinstrument SQ-48 in NETQ ROM

De Symptom Questionnaire (SQ-48), een nieuw meetinstrument voor de GGz, is vanaf nu beschikbaar in de testotheek van NETQ ROM. Dit is een vrije lijst, wat betekent dat er geen kosten aan zijn verbonden.

De afdeling psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft de SQ-48 ontwikkeld in opdracht van SynQuest, een samenwerkingsverband van tien GGZ-instellingen. Deze vragenlijst gaat naast psychische klachten ook in op de vitaliteit en veerkracht van cliënten. De vragen zijn helder, kort en bondig, waardoor het voor de cliënt makkelijk in te vullen is.

De SQ-48 is zowel voor monitoring, benchmarking als voor onderzoeksdoeleinden in te zetten. Stichting Benchmark GGZ heeft deze lijst toegevoegd aan de meetinstrumenten voor het domein Volwassenen Cure, Klachten en Symptomen.

Over NETQ ROM

NETQ ROM is het meest uitgebreide en gebruiksvriendelijke Routine Outcome Monitoring product in de Benelux. Inmiddels werken er ruim 26.000 behandelaren met onze oplossing. Met deze online software krijgt u meer inzicht in het effect van uw therapie en de tevredenheid van uw cliënten. De SQ-48 is een van de vele gevalideerde vragenlijsten die online uitgestuurd kunnen worden.